Ugens debatemne 2009

Debatemner, 2008

Tilbage

 

Uge Emne Uge Emne
       
51 Mørke 22 EU
50 Juletræer 20 Kontrol
49 Lysvirkning 19 Varsling
48 Ydmyg 18 Humor
47 Studehandel 16 Flagdage
46 Fremtiden 14 Bevaringsværdigt
45 Valgflæsk 13 Forårsklargøring
44 Synliggørelse 12 Mærkning
43 Klima 11 Nato
38 Forvirret 10 Forventninger
35 Burka 9 Tryghed
34 Domænenavn 8 Relevante skoleemner ved VUC
33 Tilbageblik 6 Fortsat svømning
26 Pensionistudnyttelse 4 Rejser vi for meget
25 Kulturkanon 3 Nytårsfortsætter
24 Vente 2 Politik
23 Aftaler    
       

  

Lys og mørke

 

mellem lys og mørke

 

wonderful mørke

 

Uge 51: Torsdag den 17. december 2009

 Emne:

 Mørke

  

Hvorfor nu tage et så trist emne som mørke op til debat i en sauna. Der er flere grunde til at tage emnet op. For det første – som et medlem udtrykte det – så har vi for nylig diskuteret emnet lys og lysets påvirkning på mennesker, så hvorfor ikke tage det modsatte, nemlig mørke op. For det andet har mørke også ganske givet stor indvirkning på menneskets dagligdag. Det var virkelig interessant at høre, hvor mange meninger der var om mørkets indvirkning. De fleste var vel nok af den mening, at når man talte om den mørke tid (typisk efteråret), så blev det for det meste udlagt som en tid, hvor stort set alt bare var trist og gråt. Hvis man udelukkende taler om vejret som faktor for mørke, ja, så kan man da kun give ret i, at efteråret er trist og kedelig. Hvis man nu forsøger at se helt bort fra vejret, så er mørke jo også noget, som mange mennesker på en eller anden måde er en del af. Man kan måske have et mørkt sind, hvor netop bare en lille lysstråle måske kunne have stor virkning.

 Der findes utrolig mange talemåder, hvor netop mørke indgår Hvad med for eksempel: Han ser nu altid mørkt på tilværelsen, eller: De går nu nok mørke tider i møde, eller: Det så mørkt ud for landsholdet (her tænker jeg ikke lige på kvindelandsholdet i håndbold), eller: De mørke tider er ikke forbi. Der kunne findes mange flere sætninger, hvor mørke er hovedbestanddelen.

 Mørkets gerninger er også et meget brugt udtryk. Det dækker selvfølgelig også meget. Det er jo normalt om natten, at tyverier og den slags foregår. Et medlem udtrykte det også sådan, at han i ungdommens vår havde foretaget forskelligt, der nok ville komme ind under begrebet mørkets gerninger. Men, som han også udtrykte det, så skulle mørkets gerninger ikke altid opfattes som noget ubehageligt.

 Men nu nærmer vi os heldigvis den tid, hvor lyset vinder over mørket. Den 21. december er det vintersolhverv, og så går vi mod lysere tider. Ganske vist mærkes det ikke så meget lige fra starten, men alene tanken om, at dagene længes, er nok til, at man kan se lysere på det.

 Under saunaopholdet i dag var et medlem meget tæt på at se noget mørkt på tilværelsen. Årsagen var den, at han var placeret på øverste række, hvor han var så uheldig at sidde med begge ben på hver sin side af en sammenføjning, hvilket igen bevirkede, at da et andet medlem rejste sig, fik han visse dele af kroppens anatomi i klemme. Nu var det så heldigt, at det var en beskeden størrelse, så han led ikke synlig overlast.

 Er I i grunden klar over, at når man slukker lyset, så tænder man mørket – blot ved et tryk på en kontakt.

 Redaktionen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår

traditionelt juletræ

 

juletræ af flasker

Uge 50: Torsdag den 10. december 2009

 Emne:

 juletræer

 

 Bortset fra, at det måske kan virke lidt mærkeligt at debattere sådan noget som juletræer, ja, så må man vel nok sige, at selve tidspunktet, hvis et sådant emne skal tages op, jo da trods alt er meget velvalgt, idet julen står for døren, og det er jo normalt på denne tid, at familien Danmark har den største tilknytning til juletræer.

 Men selve diskussionen gik nu ikke så meget på, hvorvidt man mente, at det at bruge et juletræ hjemme i stuerne var en mærkelig form for tradition. Der var overhovedet ikke nogen form for tvivl i denne sag, for alle var bestemt af den mening, at det da ville være noget mærkeligt, om ikke juletræet stadig skulle være et vigtigt samlingspunkt for familien. Nej, diskussionen gik på, at det for tiden værende klimatopmøde i København nu havde fået et så vigtigt punkt på dagsordenen, som spørgsmålet om, hvorvidt man kunne tillade sig at opstille juletræer foran indgangen til Bella Centret, hvor de vigtige møder finder sted.

Nu var der en del af medlemmerne, der ikke havde bemærket, at dette så vigtige spørgsmål havde været til debat i Folketinget. Her skal det lige bemærkes, at et folketingsmedlem havde stillet det spørgsmål til vores udenrigsminister: Er det rigtigt, at der ikke må være opstillet juletræer foran indgangen til Bella Centret, og hvis dette skulle være tilfældet, hvorfor?. De medlemmer, der ikke havde fulgt denne debat, var selvfølgelig noget forvirret, idet det var lidt svært at finde mening i spørgsmålet. Et medlem gav udtryk for, at det måske kunne være et forureningsspørgsmål, idet det da ikke kunne udelukkes, at en person, der skulle gå forbi, måske indtil flere juletræer, let kunne komme i berøring med et træ, hvilket igen kunne give tilsmudsning af tøj og lignende. Et andet medlem var af den opfattelse, at det nok var af hensyn til den for tiden værende hede debat om skovfældning, der indgår i hele globaliseringsspørgsmålet.

 Derfor kom det noget overraskende for en del medlemmer, at spørgsmålet faktisk var fremsat i forbindelse med, at der var mødedeltagere, der var fra lande, der måske kunne blive stødt, hvis de mødte juletræer, hvilket var i strid med deres religion.

 Nu kom der livlig debat, og det skal undlades her at komme nærmere ind på dette, men konklusionen må nok være, at hvis man ville besøge landet her, ja, så måtte man finde sig i, at vi har en tradition med juletræer, og det vil vi holde fast i.

 Til sidst må det nok tilføjes, at vi kan glædes over, at vi har et folketing, der har tid og kræfter til at tage et så vigtigt spørgsmål op. Selv den store klimakonference må stå lidt i baggrunden.

 

Bevidsthedens lys er - Tanker ord og handling

 

 

 

 

øjet

 

 

 

 

Uge 49: Torsdag den 3.december 2009

 Emne:

 lysvirkning

  

Påvirkning af lys er måske et mærkeligt emne at tage op i forbindelse med saunadebat. Debatten opstod da også ganske tilfældigt, idet saunaen i dag ikke havde virksomt lys. Det resulterede selvfølgelig i, at man sad i halvmørke og nød saunaens varme. Men hver gang en ny kom ind i saunaen, var det første han udtrykte sig med: Hvorfor er der ingen lys. Det var selvfølgelig i sagens natur noget vanskeligt at svare på, for årsagen kunne vel findes i flere forskellige defekter i lysarmaturet. Det kunne for eksempel da ikke udelukkes, at der var sprunget en pære, men fejlen kunne selvfølgelig også være en defekt ledning eller andet af mere teknisk karakter. Tilbage bliver en stor undren over saunaens mørke.

 Ikke fordi det i sig selv var den helt store ulykke, at samtlige personer i saunaen ikke var helt genkendelige, men selvfølgelig havde det været en fordel, om de forskellige – i forbindelse med samtale – ikke kun skulle identificeres ved lyde, men at man også havde haft mulighed for at se personen.

 Som sagt gav det manglende lys anledning til en del snak om lysets påvirkning på mennesker. Det må åbenbart være et område, som har stor bevågenhed, for et medlem kunne henvise til en nylig undersøgelse om netop dette emne. Denne undersøgelse havde vist, at variationer i lysets niveau, farve og retning har stor indflydelse på menneskers velbefindende, motivation og funktionsevne. Man havde også fundet ud af, at lys i det blålige område har stor betydning for vores normale døgnrytme. Således kan det understreges, at lys påvirker os mennesker, fysisk såvel som psykisk, mere end vi tænker over i hverdagen. Det var derfor meget vigtigt med den rigtige belysning på arbejdspladser og lignende steder.

 Det var selvfølgelig noget af en teknisk udredning medlemmet kom med, men tilsyneladende lyttede alle med, ja, der var endog et medlem der udtrykte, at hans lysbehov derhjemme for tiden blev rigeligt dækket, idet hans bedre halvdel var helt exet med julebelysning. Der var næsten ikke et sted såvel inde som ude, at der ikke var en eller anden form for belysning. Han udtrykte det også på den måde, at hvis han havde behov for yderligere varme, ja, så kunne han bare stille sig op ved elmåleren.

 

Ydmyg

 

 

Uge 48: Torsdag den 26. november 2009

 Emne:

 Ydmyg

 I den senere tid har man fra mange sider hørt ordet, ydmyg. Der har i særdeleshed været mange politikere, der i forbindelse med det nyoverståede valg har udtalt, at de er ydmyge over for de opgaver, de nu skal til at løse. Før valget var det nu ikke så meget ydmyghed, der prægede dem. Når man nu her efter valget har fulgt lidt med i de konstitueringer, der er foretaget, er det da nu nok så som så med ydmyghed.

 Ydmyghed er vel en erkendelse af andres værd, og man må vel også kunne sige, at ydmyghed  på enkelte områder kan sammenlignes med beskedenhed. Ydmyghed er vel også, at man erkender, at man ikke er vidende om alt, og at der er noget eller nogen, der er større end en selv og som evt. også skal have lov til at komme til orde.

 Det skal nu i den kommende tid være ret interessant at følge alle disse ydmyge personer, om de nu også er så ydmyge over for opgaverne, som de har givet udtryk for. Kan det tænkes, at der er nogen imellem, som har brugt begrebet falsk ydmyghed – blot for at foregive ydmyghed.

 Kære venner i saunaklubben. Der er ingen grund til at føle sig alt for ydmyg, for har vi sådan set ikke en tilværelse, som vi selv har været med til at skabe. Når diskussionen går højt i saunaen, ja, så er det absolut ikke sådan, at der er nogen, der ikke kan komme til orde, nej, alle får lov at ytre sig. Så lidt ydmyghed har vi –andre må komme til orde.

 

gammeldags forberedelse til studehandel

nutids studehandel

mon ikke her bages rævekage

Uge 47: Torsdag den 19.november 2009

 Emne:

 studehandel

 Det er vel ret nærliggende, at saunadiskussionen i dag – to dage efter kommune- og regionsrådsvalg – var rimeligt koncentreret om netop disse to ting. Det var nu nok mest kommunevalget, der havde den største bevågenhed, vel ikke så mærkeligt. Det med regionen synes at være lidt fjernt. Ikke kun fordi vores kommune ligger i den absolutte yderste sydlige del af regionen, men ligeså meget fordi man ikke rigtig var klar over, hvad regionen i grunden står for. Er der her tale om en stor mastodont, der mødes en gang imellem for så at strø nogle håndøre her og der, hvor der formentlig er brug for det, eller er det virkelig en instans, der har stor indflydelse på vores hverdag. Hvis vi lytter lidt til de politiske vinde, bliver man jo ikke ret meget klogere, for nogle politikere mener, at regionerne er en overflødig etat, der sagtens kunne undværes, mens andre politikere mener, at regionerne er en absolut nødvendighed, hvis vores samfund skal kunne fungere på en så nogenlunde forsvarlig måde. Efter disse udmeldelser fra vores lovgivere, er vi, som sædvanlig, ikke blevet ret meget klogere. Derfor spørges sagkundskaben – nemlig saunaklubbens medlemmer.

 Og her startede så selve debatten, hvor flere af sagkundskabens medlemmer var inde på, at stort set alt, hvad der havde med politik at gøre, blev afsluttet som studehandler. En studehandel er vel i grunden kun en handel, hvor man køber en stud -. altså et kreatur. Man kunne vel i grunden ligeså godt betegne disse handler, som en kohandel. Dette gav anledning til, at et medlem var af den opfattelse, at da det så godt som altid var i forbindelse med politiske aftale, at studehandel blev nævnt, ja, så kunne det vel også henføres til en meget brugt sætning: dum som en stud. Hvorvidt alle politikere havde kvalificeret sig til at være i denne gruppe, var der dog nogen uenighed om.

 Der var gennemgående stor tilfredshed med, at vores kommune ikke, i forbindelse med det nys overstået valg, havde været nødsaget til at ty til studehandler for at få den politiske kabale til at gå op. Alt tydede på, at vi med stor sindsro kunne se frem til fire politiske år, hvor der i den politiske sammensætning ikke var nogen, der ikke ville tilgodese netop vores gruppe. Alle havde under valgkampen givet udtryk for, at en stemme på dem ville give tryghed.

 Så kære venner, ingen af os skal frygte noget. Vi kan ganske givet i de næste fire år sidde trygt her i saunaen, hvor de atletiske kroppe fuldt ud kan nyde den dejlige varme – herligt.

 Nu må vi så bare håbe, at politikerne ikke allerede nu bliver inspireret til julebagning. For det er jo ikke ualmindeligt, at der bages rævekager.  

 

fremtidsvisioner

nutid og fremtid

fremtid - også for ældre

Uge 46: Torsdag den 12. november 2009

 Emne:

 Fremtiden

 Er det i grunden ikke mærkeligt, at blandt en flok halv- eller hel gamle mennesker, da kan der blive en livlig debat om fremtiden. Det skal være sagt her fra starten, hvis man ikke lige var klar over det, så var det absolut ikke til at se, at her var tale om en forsamling, der var i en vis aldersgruppe. Nej, her var der tale om en flok atletiske og tilsyneladende livsglade personer, der under ingen omstændigheder gav udseende af, at fremtiden for dem måske ikke skulle være det, der stod allerøverst på hitlisten. Nej, her mærkedes en til gengæld meget stor opmærksomhed på netop fremtiden. Som et medlem sagde, under en heftig diskussion, om hvorvidt det var klogt med en Femeren bro eller ej: Tag det roligt, vi har fremtiden for os. Det beroligede sådan set hele flokken, og det kunne tydeligt ses, at dette emne igen kunne tages op ad åre.

Et medlem, der tilsyneladende var velbevandret i det skrevne, kom med en længere redegørelse om en artikel, han havde læst, udarbejdet af en fremtidsforsker. Artiklen rettede sig nok mest til de nyfødte børn, idet de kunne påregne at komme til at leve i en verden, hvor såvel sundhed som klimatiske forhold ville få meget høj prioritet, hvilket igen ville betyde, at levealderen ganske givet ville blive meget højere.

 Her var det så, at diskussionen fik en drejning, idet det nu gik ud på, hvorvidt det i det hele taget var ønskeligt at få levealderen sat op. Det virkede lidt mærkeligt, at man måske kunne blive udsat for at skulle tage stilling til, hvorvidt ens børn, på grund af alder, skulle indlogeres på et plejehjem. Her var ganske givet noget, man ikke lige havde tænkt over, men der var et lyst hoved, der manede det til jorden, idet han jo kunne henvise til, at børnene selvfølgelig også ville følge med levealderen op. Hele debatten blev efterhånden lidt for indviklet, idet der på et tidspunkt blev blandet såvel børn, børnebørn, oldebørn samt svigerbørn ind i diskussionen, og det blev nok lidt for meget, også for en flok halvgamle saunaklubmedlemmer, der nok mere trængte til bare at læne sig tilbage, lukke øjnene og håbe på en vis ro, så man i fulde drag kunne nyde saunaens glæde.

 Når man sådan betragtede flokken, ja, så virkede fremtiden så uendelig langt væk, og det var tydeligt, at det var nuet, der talte.

 

valgflæsk

 

lidt grønt til valgflæsk

Uge 45: Torsdag den 5. november 2009

 Emne:

 Valgflæsk

 Det måtte jo komme, nu der kun er ca. 14 dage til kommune- og regionrådssvalg , da var det selvfølgelig et emne, der ikke kunne forbigås i en så kompetent forsamling som netop medlemmer af saunaklubben. Der var selvfølgelig mange forskellige meninger med hensyn til, hvem man mente, var den bedst egnede til at stå for såvel kommune som region. Ikke unarturligt var det kommunen, der havde den største interesse, idet regionen forekom noget fjernt og måske også for os lidt uvedkommende. I grunden mærkeligt, at man har det synspunkt, for netop regionen er vel en forsamling, som saunaklubbens medlemmer, har det største tilknytning til, når man tænker på, at det netop er der, hvor beslutninger tages med hensyn til sygehus, læger og alt, der har tilknytning til omsorg og pleje, hvis man løber ind i en eller anden form for sygdom. Det syn, man får, når saunaklubbens medlemmer er til skue i saunaen, er dog ikke, at netop denne personkreds umiddelbart er i farezonen. Stort set strutter alle af sundhed og velvære.

 Men tilbage til valgflæsk. Alle var enige om, at lige meget, hvem af politikerne, der kom til orde, ja, så ville de alle  - uden undtagelse – tilgodese den ældre del af befolkningen, og det må vores gruppe vel kunne være helt tilfreds med. Vi kan se frem til mange forbedringer. Nu skal tegnebogen ikke længere tømmes for et måltid mad. Nej, for omkring en halvtredser skal det være muligt at få en gang frossen middagsmad, og hvis man skulle komme til at indtage det frosne lidt for tidligt, så gebisset får en defekt, så bliver det også muligt der at søge om tilskud til gebisudbedring. Skulle det gå helt galt, så også brillerne ryger med, ja, så er det bare om at sætte kryds det rigtige sted. Ikke på stemmesedlen, men på anmodningen til regionen om tilskud.

 Så derfor, fortvivl ikke. Hvis du er kommet i stemmeboksen og har glemt brillerne – eller de er gået i stykker, og tilskud endnu ikke er vedtaget – så kan du med et smil bare sætte et kryds et eller andet sted, for lige meget, hvor du rammer, så vil du altid ramme ud for en person, der kun vil dig det bedste.

 

eksempel på ophængning

 

 

 

Uge 44: Torsdag den 29. oktober 2009

Emne:

Synliggørelse

Det at synliggøre et eller andet, næsten lige meget hvad, kan godt være noget af et problem. Det er sådan set ganske underordnet, om det er sig selv, andre eller noget helt andet end personer. ja, så kan man meget vel støde ind i helt uforudsete besværligheder.

Det var blandt meget andet netop det, der blev berørt i saunaen i dag. Og så, hvorfor netop sådant et debatemne, for ingen af saunamedlemmerne havde vel reelt set ikke det store behov for at synliggøre sig selv. Nu ser jeg helt bort fra, at synliggørelsen skulle være saunaen med dets indhold. Ikke fordi synliggørelsen af dette i sig selv ikke kunne tåle at komme ud til en større offentlighed, men en vis tilbageholdenhed fra medlemmernes side er ganske forståeligt.

Nej, spørgsmålet om synliggørelse kom til debat foranlediget af det tilsyneladende store behov, som kommunens folkevalgte byrådsmedlemmer har for tiden. Dette er selvfølgelig på grund af det nært forestående byrådsvalg. Det er sådan set ganske forståeligt, at mange af de folkevalgte, der nu i 4 år har siddet i byrådet, nu føler trang til at synliggøre sig, for uden her at komme ind på navne, så ser man jo nu ansigter i lygtepælene, som man slet ikke var klar over, at de nu i 4 år havde været med til at bestemme over kommunens ve og vel. Nu, endelig ser man dem, og det må være godt for hele demokratiet. Skulle der dukke et helt nyt ansigt op, kan det ikke udelukkes, at det er en person, der spagfærdigt er førstegangsopstiller

Her er det så, at besværlighederne kan komme frem, idet lygtepælene i en af kommunens byer ikke må bruges til ophængning af plakater. Det er selvfølgelig en besværlighed, man overhovedet ikke har haft tanke for kunne opstå. For vi andre er det jo også meget vanskeligt at se, hvad begrundelsen er for, at kandidaterne ikke må ophænge et billede af sig selv.

Kan det tænkes, at man i den pågældende by er kommet hele klimadebatten i forkøbet og har ment, at ophængning af sådanne billeder må sammenlignes med anden form for miljøsvineri.

 

Det ses tydeligt - saunaklubmedlemmer, der er meget klimabevidste

Uge 43: Torsdag den 22. oktober 2009

 Emne:

 Klima

 Når man opholder sig i en sauna, er det vel ikke helt unaturligt, at samtalen let kommer ind på temperatur, fugtighedsgrad og alt sådan noget, der har indvirkning på klimaet. Når sveden løber ned ad de atletiske kroppe og muskulaturen fremstår som levende symboler på sundhed og trivsel, ja, så er man ikke i tvivl længere, her er stedet, hvor det rette forum opholder sig, når der skal være tale om en forsamling, der på en ansvarlig, fornuftig og konstruktiv måde kan diskutere hele klimaspørgsmålet, så selv de små detaljer ikke bliver overset.

 Og således var det også i dag, idet hele klimadebatten også her blev endevendt. Alle havde selvfølgelig bemærket, at klimadebatten  for tiden var et ”varmt” emne i så godt som alle nyhedsmedier. I TV er denne uge således helliget netop klimaspørgsmålet, og landets politikere står på nakken af hinanden for at ytre sig om dette for landet så vigtige emne. Der bruges store ord og til tider kan det måske godt være lidt svært at gennemskue, hvad de egentlig mener – gad vist, om de helt selv er klar over det.

 Hvad kunne så en flok saunaklubmedlemmer , der efterhånden har oplevet lidt af hvert med hensyn til klima, så bidrage til dette så vigtige spørgsmål. Ja, tro det eller ej, men der kom faktisk mange gode tiltag til forbedring af klimaet. Det bliver alt for omfattende at nævne alt, hvad der blev fremlagt, men det kan da lige anføres, at et medlem, der p.t. er formand for klubben, fremkom med det forslag, at saunaklubmedlemmerne hver torsdag kunne gå eller cykle til den ugentlige svømmetime. Der var bestemt ingen grund til, at luften skulle tilsvines af bilos, da medlemmerne – for størstepartens vedkommende – havde så god tid, at turen kunne klares som en gåtur eller cykeltur

 Det bliver så spændende at se næste torsdag, om formanden kommer gående eller cyklende.

 Selve klimadebatten er så omfattende, at det sikkert vil blive taget op senere, og nye forslag vil så fremgå her under debatemne

 

Jeg er bestemt ikke forvirret

Uge 38: Torsdag den 17. september 2009

 Emne:

 Forvirret

 Nu hører det til sjældenhederne, at pensionister lader sig forvirre af de til tider mærkelige udmeldinger og dispositioner, der kommer fra såvel kommunale, statslige som de folkevalgte folketingsmedlemmer. Men i den senere tid har der været en del udmeldinger, der godt kan give lidt forvirring – selv hos de mest hårdføre. Og det var da også en sådan udmelding, der i dag gav anledning til nogen snak i saunaen.

 Anledningen var en bog, som en tidligere jægersoldat havde skrevet om tilværelsen i jægerkorpset, og herunder også en tid han havde haft i Afghanistan. Nu skal det straks siges, at der tilsyneladende ikke var nogen, der havde større kendskab til, hvad han havde skrevet, men det var sådan set heller ikke nødvendigt for at deltage i diskussionen. For diskussionen gik udelukkende på, om det nu også var rigtigt af politikere at gå ind i debatten om, hvorvidt en avis måtte skrive om bogens indhold.

 Her var det så forvirringen kom ind i billedet. For, som en deltager sagde, var det meget vanskeligt at forstå, at man fra politisk side nu pludselig ikke længere satte ytringsfriheden i højsæde, hvilket man da tidligere havde slået meget på, da der i sin tid var stor debat om Muhammed-tegninger. Hvorvidt der i denne her sag ville være tale om rigets sikkerhed, var selvfølgelig meget vanskeligt for saunaklubbens medlemmet at afgøre, men man havde svært ved at se, at bogen kunne indeholde ting, der var uvidende for eventuelle modstandere af  vores styreform.

Slutteligt kom en debatdeltager med et indlæg om, at han huskede meget fra sin soldatertid, men umiddelbart kunne han ikke erindre noget, der ikke kunne tåle at komme ud til offentligheden. Som han selv udtrykte det, havde han været slangetæmmer et eller andet sted.

 

 

 

Forskellige former for burka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uge 35: Torsdag den 27. august 2009

 Emne:

 Burka

 Diskussionen om burka måtte jo komme. I en tid, hvor stort set samtlige politiske partier er helt oppe på mærkerne for at diskutere borgernes ret til beklædning, er det vel ganske naturligt, at en lille klub, som for eksempel saunaklubben, også må vende dette spørgsmål. Det er i grunden mærkeligt, at et så vigtigt spørgsmål først kommer frem nu, for selve påklædningen er jo ikke noget nymodens. Påklædningen har vel været brugt i mange, mange år. Man kunne måske godt, i et svagt øjeblik, få den tanke, at vore fremtrædende politikere forsøger at få fokus rettet mod et så lille emne, eller også ønsker de ikke at komme ind på de måske lidt større samfundsproblemer. Her er det så, jeg synes, at det ville have klædt de politiske partier, om de i denne sag havde givet de lidt mere anonyme medlemmer en mulighed for at profilere sig. Det havde måske også taktisk været bedre. Det er lidt nemmere at bære over med en ikke kendt person.

 Tilbage til saunaklubbens diskussion om burka. For god ordens skyld må det vel lige nævnes, at burka er et slør, der bæres af visse muslimske kvinder sammen med hovedtørklæde, og som dækker hele ansigtet, bortset fra øjnene. Det kan også være et sammenhængende og dækkende slør og kan være halvgennemsigtigt ved øjnene. Afghansk burka (fuld burka) dækker hele kroppen, og kvinden ser ud gennem et net.

 Et medlem fremførte, at det var godt, at burka ikke var for mænd. Man kunne ret vanskeligt forestille sig, at saunaens dejlige varme kunne forenes med brug af burka. Ikke fordi, som medlemmet anførte, kunne det måske godt i visse tilfælde give et bedre visuelt billede af saunaens brugere. Hvad medlemmet med denne anskuelse havde i tankerne, blev vist ikke opfattet af de øvrige medlemmer, for ingen viste tegn på at gå videre i denne diskussion.

 Selve burka spørgsmålet blev diskuteret bredt, og alle var af den opfattelse, at det gav et signal om undertrykkelse. I et land, hvor der er maskeforbud, kunne det vanskeligt tolereres, at nogle bare så stort på det.

 Et medlem anførte dog, at han havde svært ved at se det som et stort problem, da der jo kun var ganske få, der her i landet gik klædt i burka. Det er sikkert også helt i overensstemmelse med sandheden. Ingen havde her i landsdelen set nogen gå sådan klædt.

 Medlemmet anførte slutteligt, at han var imod et forbud. Han var også imod voldsfilm, silikonebryster, og han kunne ikke fordrage lever til middagsmad, men han kunne da ikke forestille sig, at det skulle være forbudt.

 

 

 

Har det billede noget med domænenavn at gøre?

Faktisk ikke, men det er da noget med vand.

 

 

Vores domænenavn er ikke til salg

 

 

 

Uge 34: Torsdag den 20. august 2009

 Emne:

 domænenavn

 En del saunaklubmedlemmer havde i den senere tid bemærket, at der, måske nok som følge af finanskrisen, var en rimelig god handel med domænenavne. For at få sat del hele på plads, skal for god ordens skyld lige anføres, at et domænenavn er et navn, der benyttes i forbindelse med en hjemmeside. Har man først fået sig etableret med et domænenavn, er der ikke andre, der lige sådan kan gå ind og ”snuppe” dette navn. Det er i grunden ret tankevækkende, at vi er de eneste, der må bruge vores domænenavn i forbindelse med saunaklubben, når man må tænke på alle de millioner af hjemmesider, der findes.

 Spørgsmålet blev bragt frem, fordi et medlem havde bemærket, at et ret fremtrædende politisk parti havde været på jagt efter at købe et domænenavn, der blev benyttet af en flok dansere. I samme forbindelse er del vel også naturligt, at man stiller spørgsmål ved, hvad et politisk parti og så en flok dansere har tilfælles. Uden med sikkerhed at kunne vide det, er der måske en vis sammenhæng. Man kunne godt forestille sig, at et politisk partis ledelse var af en type, der helst ser, ja, måske lige frem forlanger, at partiets medlemmer skal danse efter partiledelsens bestemmelser. Her kan man jo godt se, at et domænenavn, der både opfylder partiets formål ved at være fremtrædende og også samtidig opfylder partiets krav, helst skal være et navn, der har disse to substanser i sig. Det er da ganske naturligt, at i sådant et tilfælde vil man gå langt, også vedrørende det økonomiske.

 Ret beset vedrører det jo ikke saunaklubben så meget, men alligevel må vi hilse medlemmets interesse for spørgsmålet velkommen, idet tanken jo var, om vi måske kunne sælge vores domænenavn til det pgl. parti, eller for den sags skyld til et andet parti

 Nu kastes det så ud til medlemmerne, om de kan finde et eller andet, der kan benyttes i tilfælde af markedsføring af vores domænenavn. Kunne man ikke forestille sig, at et politisk parti kunne bruge: Spring aldrig ud, hvor du ikke kan bunde.

 

 

pensionist, der vist har haft lidt for meget at se til her i ferien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uge 33: Torsdag den 13. august 2009

 Emne:

 Tilbageblik

 I saunaen var der en stemning, der næsten kunne sidestilles med en flok kåde skoledrenge, der nu efter et par måneders fravær var samlet igen. Og det var jo sådan set også det, der var tilfældet, for det var jo netop skoledrenge fra VUC, der igen efter sommerferien var samlet.

 Hvad er det så, sådan en flok gamle drenge kan snakke om, efter bare kort tids fravær. Ja, bortset fra, at alle var blevet lidt ældre, hvilket dog ikke umiddelbart var til at se, så var det selvfølgelig ret forskelligt, hvad de forskellige havde brugt ferien til. Det lyder måske lidt mærkeligt, at en flok pensionister i dybeste alvor kan sidde og tale om ferie, som om hver dag ikke er en ferie.

Selv om medlemmerne inden ferien var ret enige om, hvilket også klart fremgår af sidste debatemne før ferien, at alle de kræfter, der rykker i en, ikke skulle tage overhånd, så var der dog visse ting, der tydede på, at så godt som alle havde været rimeligt godt beskæftiget med netop mange af de ting, der havde været til debat før ferien. Nu kunne det jo godt lyde, som om man følte sig misbrugt, men det skal under ingen omstændigheder opfattes på den måde. Det vigtigste er, om man har haft det godt, om man har nydt at være børnepasser, om man har nydt at rengøre haven, om man har nydt alle de andre tiltag.

 Hvis medlemmernes entusiastiske måde at fremstille tingene på er det sande og klare billede, ja, så tydede alt på, at det havde været en rigtig god ferie. En ferie ”hvor man havde kommet hinanden ved”, en ferie hvor solen havde skinnet hver dag, en ferie hvor alt havde været det rene idyl, en ferie hvor finanskrise og den slags ganske underordnede ting for pensionister, slet ikke havde været under hjemlig debat.

 Nu er der sandelig noget at se frem til – nemlig efterårsferien

 

der lades op til børnepasning

 

 

aktiv ferie for ældre

 

hvem har lyst til at passe ham

 

 

 

 

 

 

Uge 26: Torsdag den 25. juni 2009

 Emne:

 Pensionistudnyttelse

 Selve udtrykket ”pensionistudnyttelse”, som var dagen emne i saunaen, kan måske nok lyde noget negativt og måske også lidt som en bebrejdelse mod nogen. Hvis man har den opfattelse, er det helt forkert, for debatten opstod kun, fordi samtalen ret hurtigt kom ind på, hvad de forhåbentlige dejlige sommermåneder skulle bruges til. Det var jo i dag, det var sidste svømmedag inden sommerferien. Herunder kom det så frem, at et medlem de første par uger var rimelig optaget af at passe børnebørn. Det kan i sig selv jo godt være noget af en gave, at man bliver betroet til en sådan opgave, men –og det må ikke glemmes – det kan jo også være noget af en byrde. Hvor mange tænker i grunden på, hvor meget man som pensionist har af gøremål. Det er da ikke sikkert, at det passer lige ind i programmet, hvis man bliver pålagt en sådan opgave med ganske kort varsel.

 De fleste – ja måske alle – gav dog udtryk for, at de gerne stod til rådighed, når der blev trukket på dem til børnepasningsopgaver. Mange havde ligefrem haft gode oplevelser med denne opgave. Her var det så, at debatten måske løb lidt af sporet, idet den ene skulle overgå den anden i beretninger og episoder, der havde fundet sted, mens de havde haft det ansvarsfulde arbejde med børnepasning. Ved en nærmere analysering af de forskellige beretninger tydede meget dog på, at det meste foregik på børnenes præmisser.

 Efter børnepasningsopgaverne drejede debatten sig lidt efter lidt ind på, hvor meget man som pensionist skulle stå til rådighed. For manges vedkommende fremgik det ret klart, at de havde indtil flere opgaver, som det forventedes, at de var til rådighed til. Det var opgaver som, havearbejde, rengøring, maling såvel inde som ude, klargøring af båd, køre børn til idræt, passe hund, kaniner, fugle og meget, meget mere af samme slags.

 Det er da klart, at hvis alt det skal nås af en pensionist, der trods alt ikke er omfattet af ferieloven, så skal man være i besiddelse af en god fysik og tålmodighed, og det kan godt være tvivlsomt, om man selv i det hele taget får tid til at holde ferie.

 Derfor sluttede debatten da også med, at man selv skal være meget opmærksom på, at det ikke tager overhånd. Hvis vi havde stået i en forening, havde vi i det mindste haft krav på mindst 5 ugers ferie.

 

sover de - eller er det dyretransport under kummerlige forhold

kulturkanon

et kultursted

 

Uge 25: Torsdag den18. juni 2009

 Emne:

 Kulturkanon

 Det er i grunden utroligt, hvad der kan diskuteres i en sauna. I dag kom emnet: kultur, på en eller anden måde ind i en diskussion, der vedrørte et helt andet emne. Dette emne, der for øvrigt var noget om dyrs til tider trange forhold i forbindelse med transport og lignende, er selvfølgelig et emne, der er egnet til en senere særskilt diskussion. Men ved nærmere eftertanke er kultur i almindelighed ikke så fjernt fra dyrs transport, idet begge emner tit er udsat for en nådesløs og barsk behandling.

 I 2006 blev kulturkanonen offentliggjort af den daværende kulturminister. Der havde været nedsat ikke mindre end 7 udvalg med hver 5 medlemmer, der så skulle udfærdige et værk med det, som netop de var eksperter i. Det lyder i sig selv også meget klogt og fornuftigt, idet man da så måtte være så nogenlunde sikker på, at de forskellige emner blev behandlet på en seriøs og professionel måde. Den endelige kulturkanon skulle nu være udsendt til samtlige undervisnigssteder, og herunder også VUC.

 Her var det så selve diskussionen opstod, da et medlem, under samtalen om dyrs transport, pludselig spurgte, om der var nogen af de tilstedeværende, der kendte noget til omtalte kulturkanon. Der var flere, der godt ville give indtryk af, at de var ret godt kendt med dette litterære værk, men ved nærmere udspørgen, var det så som så med uddybelsen af selve kanonen. Der var dog indtil flere, der var af den opfattelse, at et sådant værk ganske givet var tilegnet gamle herregårde og lignende. Enkelte mente da også, at udvalgte kirker og naturskønne område var med i det samlede værk.

 Et enkelt medlem, der dog klart gav udtryk for, at han var ret uvidende om kanonens indhold, ville nu, via VUC, undersøge, om kanoen indeholdt noget om folks trivsel og sundhed, herunder særlig med henvisning til svømning og saunaophold.

 

 

 

ventetiden kan være lang og trang

Mon vasketøjet snart er færdigt

 

bare det snart var forår

 

 

Uge 24: Torsdag den11. juni 2009

 Emne:

Vente

 Samtaleemnet i dag opstod allerede noget før vi kom ind i svømmehallen, idet vi ikke kunne komme ind på grund af en låst dør. Det skal dog straks siges, at det var helt berettiget, at døren var låst, da der ikke var en livredder til rådighed. Der havde desværre været en uheldig episode sidste torsdag, da et par stykket var gået i svømmebassinet lidt før kl. elleve, og det er selvfølgelig uheldigt, at der er personer, der ikke overholder reglerne. Det er klart, at ingen må befinde sig i bassinet, såfremt der ikke er en livredder til stede.

 Mens vi således ventede på, at der blev adgang til svømmehallen, opstod en livlig diskussion om begrebet at vente. Man kom ret hurtigt ind på, at når man havde nået en vis alder, havde man brugt uanede mange timer på at vente.

 Det hele startede faktisk fra fødslen. Man ventede i 9 måneder på i det hele taget at komme til verden, og når man så endelig var ankommet, så ventede man på, at en masse mennesker skulle komme og fortælle, hvor dejlig man var. Derefter skulle man bare ligge så nogenlunde stille og vente på de obligatoriske måltider. Hvis man gav udtryk for en vis utålmodighed, var der straks nogle mennesker, der skulle ”lulle” og svinge med en, så man blev helt rundtosset. Derefter skulle man bare vente på, at man blev så stor, at man selv kunne gå, og så gik det rask fremad. Nu ventede man på at komme i skole, man ventede på at blive færdig med skolen, man ventede på at blive færdig med en uddannelse ,man ventede på at blive soldat, og havde man ikke lært at håndtere ventetid, ja, så fik man rig lejlighed til at lære det der. Før man var nået så langt i livsforløbet, havde man ventet på at blive så gammel, at man kunne få kørekort. På det her tidspunkt er man jo ikke nået så langt i et normalt livsforløb, men allerede nu er der brugt utallige mange timer på at vente. Der kunne fortsættes på samme måde, men det må være op til den enkelte selv at sætte ventetid på.

 Nu stod vi så her i venteposition til svømmehallen, og der kunne godt spores en vis utålmodighed, men det må da kunne betragtes som positivt, at der står en hel del mennesker i den modne alder og venter på, at døren lukkes op, så man kan få brugt kræfter og energi i svømmebassinet. Det lover godt for den folkelige sundhed.

 Det skal dog anføres, at der stadig var tid til at fejre et medlems fødselsdag på behørig vis.

 

en aftale er en aftale

 

mon der indgås en "studehandel"

 

der er mange former for aftaler

 

 

 

 

Uge 23: Torsdag den 4. juni 2009

 Emne:

 Aftaler

 Det kan godt være vanskeligt altid at overholde de aftaler, som man har lovet. Der er ikke så mange, der tænker på, at man som ældre/pensionist i løbet af en uge sagtens kan have indgået indtil mange aftaler. Der kan være tale om børn, børnebørn og andet familie, der har den opfattelse, at når man er  fratrådt det kendte arbejdsmarked, ja, så står man til fri rådighed, for tid må man jo have nok af. Det er jo sådan set også en rimelig logisk opfattelse, idet tid, som begreb godt kan være vanskeligt at håndtere.

 Her er det så, at man skal til at holde styr på de aftaler man går og laver. Det må nu nok tilrådes, at aftalerne bør nedfældes i kalenderen, eller hvad man nu har til rådighed. Vi er jo nok tilbøjelig til at glemme aftaler, hvis ikke de er bogført. En aftale med et familiemedlem indledes jo mange gange med, at vedkommende begynder med: Har du noget for på (evt. tirsdag)?. I selve spørgsmålet ligger der forventning om, at det har man da ikke. Nu er det så, at det er til stor hjælp, hvis man kan tage lommebogen frem, og her straks se, jo, her er en aftale – til stor fortrydelse for spørgeren. Har man ikke en sådan aftale nedfældet, ja, så kommer man let til at løbe ind i nogle vanskeligheder, for i farten kan man jo let komme til at sige, at man er til fri disposition. Når man så senere skal til at forklare, at man alligevel ikke er til rådighed, da der var indgået en anden aftale, ja, så er det, om man kan finde forståelse for det.

 I dag i saunaen var et medlem også i vildrede med sine aftaler. Han forlod saunaen efter kun kort ophold, idet han udtalte, at han havde en aftale. Et andet medlem gav så udtryk for, at han gerne med de øvrige medlemmer ville fejre sin fødselsdag. Dette gav straks anledning til, at medlemmet, der havde forladt lokalet, vendte tilbage. Da han blev udspurgt, om han ikke have aftale til anden side virkede det, som om denne aftale helt var gået i glemmebogen.

 Altså kan man godt i privatlivet bryde aftaler – dette kender vi jo også fra det politiske system..

.

 

altid friske fisk

 

eu-dukker

 

ikke længere skæve agurker

 

 

 

 

Uge 22: Torsdag den 28. maj 2009

 Emne:

 EU

 Et medlem af saunaklubben havde tilsyneladende ikke helt fulgt med i massemediernes  dækning af det nært forestående valg af EU-medlemmer, idet han gav udtryk for, om der mon snart var sognerådsvalg, da han havde set en del ophængte plakater med billeder af personer, han havde noget svært ved at identificere.

 Denne udtalelse var indledning til en debat om valg til EU, og i det hele taget hele EU i en bredere forstand. At EU er kommet for at blive, er vel næppe noget, som kan drages i tvivl, for selv om man ikke er ekspert på området, så virker det så overvældende stort, at man vanskeligt kan forestille sig, at en sådan organisation kunne nedlægges.

 Debatten og samtalen gik således heller ikke på, om EU skulle nedlægges eller ej. Nej, samtalen gik mest på, hvad mon de fine herrer/damer der pynter på plakaterne i grunden får tiden til at gå med i EU. Der var faktisk ingen, der sådan rigtig kunne uddybe dette spørgsmål nærmere. Et medlem havde set en TV-udsendelse, hvor nuværende EU-medlemmer blev spurgt, hvad de havde været med til at udrette i de 5 år, de havde været valgt. Dette havde givet mange interessante svar, men medlemmet havde dog ikke opfattet deres indflydelse som noget meget stort. De valgte medlemmer havde dog selv den opfattelse, at det de havde haft indflydelse på, havde været af stor værdi både for Danmark og hele Europa. En havde haft lidt indflydelse på fiskebestandens fortsatte beståen, en anden havde haft lidt indflydelse på børns legetøj, mens en tredje havde givet udtryk for, at han/hun havde haft større indflydelse end en minister i det danske folketing. Hvad de øvrige EU valgte havde beskæftiget sig med, fremgik ikke klart af udsendelsen, men der er da næppe tvivl om, at de også har haft indflydelse på lidt af hvert. Nu er EU-huset jo et stort hus, så det er vel rimeligt nok, at de første par år går med at finde rundt.

 Sammenfattet må det nok konkluderes, at stemningen var for bevarelse af EU. Man må vel også sige, at Danmark har gjort det ret godt, hvis vi har været med til at fiskebestanden bevares, ligesom det absolut er vigtigt, at børns legetøj ikke indeholder skadelige stoffer.

  Problemerne med de skæve agurker er vel også overstået.

 

Man ser det tydeligt, alt det papirarbejde er ikke godt

 

 

et bogført toiletbesøg

 

 

 

 

 

 

 

Uge 20: Torsdag den 14. maj 2009

 Emne:

 Kontrol

 Lad det være sagt her fra starten. Jeg var ikke selv til stede, så den ugentlige debat har jeg udformet efter min intuition om, hvad der nemt kunne have været et diskussionsemne. Det er jo naturligt for klubben, at der diskuteres emner, der har været i søgelyset i ugens løb, og det må da nok siges, at emnet kontrol har været fremme.

 Kontrol er vel i sig selv et ord, der ikke klinger for godt. Historien har alt for mange tilfælde og beretninger, hvor kontrol indgår som en væsentlig forringelse af menneskers rettigheder og frihed. Omvendt kan man vanskeligt forestille sig, at et samfund kan eksistere uden en eller anden form for kontrol. Man kunne måske finde et andet navn end ordet kontrol. For man må jo nok sige, at selve ordet leder tankerne hen på maskingeværer, krudt og kugler. Det er selvfølgelig helt forkert at se sådan på det, for kontrol kan da sagtens være til gavn for den enkelte borger. Har der for eksempel været kontrol med, at en ældre borger, der ikke længere helt kan klare sig selv, nu også får den pleje og omsorg, som vedkommende har krav på?. Her er det da ganske godt, at man kan slå op i kontrolbogen for at se, om det nu også er tilfældet. Ind i mellem må man vel nok erkende, at kontrol er gået lidt for vidt. Når det ligefrem i hjemmeplejens kontrolbog skal indføres, om den ældre nu også har været på toilet, så er man da vist gået over stregen. Jeg er ikke klar over, om det skal fremgå, hvad der kom ud af toiletbesøget.

 Endelig, endelig er det da vist gået op for nogle politikere, at den er helt galt med al den kontrol. Nu skal der tilsyneladende til at ske noget. En fremtrædende politiker tonede frem på TV, hvor vedkommende gjorde det ganske klart, at nu var tiden kommet, hvor kontrol var næsten overflødig. I den forbindelse er det, man vel nok må spørge, hvorfor denne politiker, der har haft indflydelse  i 8 år, ikke er fremkommet med disse tiltag noget før. Tænk hvor mange timer hjemmeplejen kunne få til rådighed ved ikke længere at skulle bogføre toiletbesøg. Der kunne måske blive et par minutter i overskud, så der kunne snakkes lidt med den ældre.

 Nu må vi så håbe, at det denne gang ikke kun er tom snak. Vi har jo ikke for gode erfaringer med løfter der gives, når man er ude for at ”fiske” stemmer

 Saunaklubbens erfaring med kontrol er nok så som så. Kontrollanten, der har opsyn med såvel sauna som VUC, har måske nok haft lidt for mange fraværstimer. Det er nok et spørgsmål, om vi ikke skal sætte kontrol på kontrollanten.

 

en ganske almindelig sirene til varsling

 

også en form for varsling

 

næseskyldning efter forurening

Uge 19: Torsdag den 7. maj 2009

 Emne:

 Varsling

 Første onsdag i maj måned bliver landets sirener altid afprøvet. Det er i sig selv ganske godt og betryggende at vide, at såfremt landet skulle blive invaderet af fremmede tropper, ja, så vil man straks få et signal om dette via de opsatte sirener. Nu er det sådan, at de lyde sirenerne frembringer  er af varierende styrke, derfor er det som udgangspunkt en fordel, hvis man har sat sig ind i disse lydes betydning, for hvis man ikke er klar over, hvad der alarmeres over, ja, så kan man jo let komme i den situation, at man som borger kommer til at gøre det forkerte. Tænk, hvis alarmen varsler luftforurening, og man har opfattet det, som skulle man søge beskyttelsesrum. Så ville det jo være naturligt, at man kom ud i det fri, for at søge nærmeste beskyttelsessted. Enhver kan jo nok forestille sig, hvad en sådan fejldisposition kan føre med sig, nemlig ret kraftig indånding af forurenet luft. Det omvendte kunne selvfølgelig også være tilfældet, og også dette kunne jo få katastrofale følger, hvis man blev inde, og der var varslet for beskyttelse.

 I saunaen var der ret stor diskussion om lydenes betydning. Alt i alt må det nok konkluderes, at der var en ret stor uvidenhed om betydningen. Der var dog ikke tvivl om, at alle ville foretage sig et eller andet, såfremt sirenerne en ganske almindelig hverdag – og søn- og helligdage med – pludselig begyndte at give varslingssignaler. En gav dog udtryk for, at såfremt dette skete, ja, så var der ganske givet tale om en fejl i systemet. Vedkommende blev dog straks frarådet at følge denne linie.

 Det blev selvfølgelig også diskuteret, om det nu også var det rigtige tidspunkt at afprøve sirenerne ved middagstid. Flere af medlemmerne havde på dette tidspunkt – efter en veloverstået frokost – påbegyndt den tiltrængte middagshvil, og det var således et spørgsmål, om sirenen ville blive hørt. Ikke alene var der risiko for, at en veltiltrængt søvn havde indfundet sig, men der var for manges vedkommende også det problem, at høreapparater var udtaget for at få en bedre hvilestilling, men som en gav udtryk for, så kunne man jo ikke forvente, at en eventuel fjende af landet ville tage hensyn til, om invaderingen ikke måtte finde sted i middagspausen. Det samme ville jo også være tilfældet med en eventuel forurening.

 Der var dog enighed om, at varslingssystemet var forbedret i forhold til tidligere varsling med ringning af kirkeklokker.   

 

Det er da en ganske humoristisk måde at transportere en hund på

 

 

der er mange måder at bade på

 

 

 

 

 

 

Uge 18: Torsdag den 30. april 2009

 Emnet var:

 Humor

 Humor er et område, der virkelig kan sætte sindene i kog. Alle var enige om, at der næppe findes noget så berigende, som en rigtig god gang humor, efterfulgt af en befriende latter. Men, men, det der for den ene var en god gang humor, virkede måske lige modsat på en anden. Nogle var til lidt vovede historier, mens andre var til mere, ja, vi kan vel godt sige lidt mere intelligente indlæg. Men det er jo faktisk også ganske underordnet, hvad man er mest til, bare man reagerer og får latteren frem. Nu kan det jo også være et spørgsmål, om det overhovedet er nødvendigt at få latteren frem. Man kan da sikkert more sig ganske gevaldigt, uden det absolut skal komme til udtryk i et stort grin. Man kan da sikkert tit være sammen med mennesker, der morer sig ganske kosteligt, uden de på nogen måde giver udtryk for det. Det er vel nærmest en slags indre humor.

 Hvad for situationer er det så, der skaber humor?

 Ja, vi skal jo ikke længere end et par uger tilbage for at kunne genkende en vis humor. Det var da et æret og respekteret saunaklubmedlem indfandt sig i svømmehallen iført – det bare ingenting. Det var en situation, der fremkaldte latter, og det var tydeligt at se, at de personer – af begge køn – der befandt sig i bassinet, nu virkelig havde oplevet en humoristisk situation. Hvorfor frembragte en sådan entre en humoristisk situation?. For det første var med”lemmet” en ganske nydelig person i den bedste alder, og for det andet har der da i medierne været skrevet og talt en del om nogle kvinder, der havde gjort en lignende entre – eller næsten lignende. Blev disse kvinders entre opfattet som en humoristisk situation, nej, her var der tale om en provokation, og det er jo noget ganske andet. Hvorvidt vores medlem gjorde sin entre som en provokation, skal være usagt, men jeg tror det næppe.

Det er ganske tankevækkende og godt, at vi blandt saunaklubbens medlemmer har en person, der på festlig vis har bidraget til, at latteren og humoren hos nogle personer er kommet frem, uden det har været nødvendigt at ty til intelligent humor.

 Ukendt forfatter: Når vinden blæser, er der nogle der bygger læskure, andre bygger vindmøller

 

 

 

 

 

 

 

 

Uge 16: Torsdag den 16. april 2009

 Emnet var:

 Flagdage

 En dag som i dag, hvor dronningen har fødselsdag, var det vel ganske naturligt, at samtalen i saunaen kom ind på flagdage. Altså dage, hvor der generelt over hele landet bliver markeret en eller anden begivenhed ved flagning. Der var dog delte meninger om, hvorvidt flagdage kun skulle markeres ved flagning med det danske flag, idet vi jo nok i dag må betragte os som værende en lille brik i et større europæisk fællesskab, hvorfor det måske også var relevant også at flagre med EU-flag.

 Dette ville selvfølgelig indebære visse udgifter, idet danske statsbygninger ikke var direkte indrettet til flagning med flere flag, idet bygninger som: DSB-stationer, posthuse, politistationer og kommunale bygninger kun var beregnet til flagning med et flag, og således var der kun en flagstang. Arkitektonisk ville det måske give et helt forkert billede af en sådan bygning, hvis denne pludselig blev forsynet med en flagstang mere.

Her kunne man sikkert forvente, at der ville blive gjort indsigelse af organisationer som: Foreningen til bevarelse af gamle bygninger, da det ikke kunne udelukkes, at en ekstra flagstang på en gammel bygning ville give et helt forkert billede. I sådanne tilfælde kunne der måske opnås et vist forlig, idet man kunne lovgive for, at bygninger opført efter år 2000 kunne forsynes med to flagstænger. Man måtte vel nok stille som betingelse, at flagstangen med det danske flag skulle være lidt højere end stangen til EU-flaget

 Der måtte selvfølgelig også tages hensyn til, at der ikke skulle stilles urimelige krav til vores folketing ved behandling af et sådant lovforslag. Folketinget har nu, efter mange timers overarbejde, utallige udvalgsmøder, juridisk assistance og anden form for eksperthjælp, endelig fundet frem til en officiel flagdag for hjemvendte soldater. Her kunne der vel nok blive brug for en tredje flagstang, for det ville vel være ret relevant, at der her blev flaget med Nato’s flag. Det ville formentlig heller ikke møde modstand fra den kommende generalsekretær.

 Bortset fra det, så blev flagdagen fejret i saunaen til ære for såvel dronningen, som et medlem af saunaklubben.

 

bevaringsværdigt

 

bevaringsværdigt

 

Uge 14: Torsdag den 2. april 2009

 Emnet var:

 Bevaringsværdigt

 At emnet bevaringsværdigt kan diskuteres i en forsamling, hvor deltagerne selv er halv- eller hel gamle, er vel i sig selv ikke noget, der kan virke unormalt, for i sagens natur er selve spørgsmålet jo ikke så fjernt fra nogen.

 Nu var det vel nok ikke så meget personer, men derimod bygninger, anlæg og lignende, der nok mest var tænkt på. Her er det så, vores politikere kommer ind i billedet. Ikke så meget landspolitikere, men derimod lokalpolitikere. For noget tyder på, at vores folkevalgte lokalpolitikere har en stor kærlighed for især bygninger, der på en eller anden måde kan give anledning til folkelig debat. Man kunne godt få den fornemmelse, at her var et spørgsmål/problem, man som politiker kunne snakke med om. Det kræver vel heller ikke de store forberedelser, inden man kan have en mening om, hvorvidt en gammel bygning kan få stemplet – bevaringsværdigt.

 Senest har man i aviserne kunnet læse om et tidligere ”Sprøjtehus” i Mariager. Beliggenheden er ganske fin, næsten midt i Mariager by. Ingen tvivl om, at en sådan bygning har en vis historie, men det debatten i saunaen gik ud på, var ikke så meget, hvorvidt selve bygningen med sin historie kunne bidrage til eftertiden, men derimod om, at byrådet tilsyneladende har rigelig af tid til at diskutere, hvorvidt der var lavet en lille fodfejl i forbindelse med salget til en erhvervsdrivende. En byrådspolitiker var kommet i den frygtelige situation, at han ikke kunne svare en spørgende borger desangående. Det gav tilsyneladende anledning til, at flere politikere kom på banen. Man må virkelig håbe, at dette så vigtige spørgsmål har fået den behandling, som en sådan sag tilkommer. Godt borgmesteren kunne skære igennem, så byrådet kunne komme videre med andre – måske lige så vigtige emner.

 Som det så klart blev uddybet i saunaen, så må vi håbe, at byrådet også tænker på de ældre borgere, når de diskuterer bevaringsværdige emner

 

havearbejde er som skabt til kvinder

 

det samme med rengøring

 

 

 

Uge 13: Torsdag den 26. marts 2009

 Emnet var:

 Forårsklargøring

I denne tid hører man forårsklargøring mange steder. Næsten lige meget, hvor man befinder sig, så får man den stukket i hovedet ”Er du gået i gang med forårsarbejdet”. Hvad er det i grunden for forårsarbejde, man tænker på. Det lyder som bilen kun bliver gjort rent en gang om året, nemlig her ved forårstide. Eller hvad med haven, for dem der er så heldig, eller uheldig, at have en sådan. Ind i mellem kan man godt få den fornemmelse, at der virkelig er nogen, der nyder at gå rundt og samle grene, blade og andet affald sammen i en stor bunke, for så næste dag at se, at vinden har fordelt det hele igen ud over den så kære parcel. Nu er det så, at de fleste er i besiddelse af en haveånd, der kun kan se det dejlige i, at man nu kan begynde forfra. En del udtrykker det da også sådan, at der ikke er noget så dejligt, som at komme ind til en god frokost, som efter et par timers havearbejde

En hel del af saunaklubbens medlemmer går virkelig ind for ”havens forårsklargøring”. Ja, der udspandt sig en livlig debat om, hvornår man kunne lægge kartofler. Det kan godt være lidt vanskeligt at følge med i en sådan samtale, når man nu ikke kan pryde sig med at være havespecialist. For hvad er det i grunden, man vil opnå ved at lægge disse kartofler i jorden – helst 14 dage før naboen – rent logisk set må det vel være, at man helst vil være med de første, der kan prale med, at nu får man nye kartofler af egen avl. Af debatten at dømme, skulle man næsten tro, at for de flestes vedkommende, så opererer de med jordstykker, der sikkert kan hjembringe en eller anden form for EU-tilskud. Skulle dette slå fejl, er der stadig en mulighed for at opnå anerkendelse, nemlig haveforeningens årlig pris for bedste velholdte have. Det sidste kan nu godt være et spørgsmål, om man står for tur.

Hvorfor al den ståhej med  nye kartofler, når der hvert år, på et ret tidligt tidspunkt, kommer kartofler fra Samsø, der kan købes for den latterlige pris af omkring 700 kr. kiloet.

Forårsklargøring er virkelig et ømt punkt. For det er jo ikke kun haven og det derude, der skal have en forårsomgang. Nej, huset, lejligheden eller hvad man nu bor i, skal også have en omgang. Her er det nok, man lige må stikke fingeren i jorden, den dejlige forårsjord, for tænk hvad det kan udarte sig til, hvis man bliver alt for forårskåd.

 

.

selv bygninger skal i dag være varemærket

 

forslag til politisk varemærkning

 

Uge 12: Torsdag den 19. marts 2009

 Emnet var:

 Mærkning

 Der har i den senere tid været ført heftige debatter i forbindelse med mærkning af snart sagt alle slags varer. Hvis man skal være sikker på at gøre de rigtige indkøb, skal man, når man traver rundt i de forskellige forretninger, næsten være forsynet med leksikon og fremmedordbog. Det bliver gang på gang fremhævet, at det alt sammen udelukkende er til gavn for forbrugerne. Det er da selvfølgelig en tanke, som vi stort set kun kan være tilfredse med, men hvad er det i grunden vi får ud af at læse alt det, der er påført de forskellige varer med meget småt skrift. Hvis man har glemt at få brillerne med, når man er på indkøb, ja, så famler man i blinde. Tænk, hvad man kan komme hjem med. Der har været eksempler, også her fra saunaklubbens medlemmer, hvor et medlem er kommet hjem med en tube mayonnaise (majonæse) indeholdende 200 gr., hvor det til medlemmets skræk viste sig, at mærkningen gav information om måske skadelige stoffer, der ved indtagelse af store mængder kunne være risiko for skadelige virkninger ad åre. Ved en nærmere udregning skulle indtagelsen op på flere kilo, før der måske kunne ses en skadelig virkning.

 Flere medlemmer var selvfølgelig noget betænkelig ved at indtage fødevarer, der kunne indeholde disse skadelige ting, så derfor ville man da med tilfredshed se på en udvikling, hvor mærkning klart og tydeligt kunne ses. Et medlem gav dog udtryk for, at han i det mindste var lykkelig over, at de fleste mærkninger og undersøgelser slog på, at de eventuelle skadelige virkninger først kunne ses om flere, måske mange, år.

 Et forslag gik ud på, at ved forretningernes indgange skulle der være et passende antal briller, lupper og lignende, der kunne bruges, når mærkningen skulle ses. Rent tidsmæssigt er det klart, at forretningsbesøg for eftertiden ville kræve mere tid, men det i sig selv var ikke det største problem for medlemmerne.

 Et forslag gik også på, at der godt kunne være en eller anden form for varemærkning for de politiske partier. Se for eksempel en politiker som Nasser Khader, hvor hører han i grunden hjemme. Hvis han nu havde været forsynet med varemærkning, kunne forbrugerne bedre finde ud af, hvad han i grunden vil. Det vil nok være at gå for vidt, hvis alle politikere skulle være forsynet med mærkning om skadelig virkning. Det ville nok blive for uoverskuelig for forbrugerne.

 

tænkende mennesker i Nato - hvor er kvinderne?

i

har den indvirkning på den globale opvarmning

Uge 11: Torsdag den 12. marts 2009

 Emnet var:

 Nato

 Emnet lyder måske noget højtravende, og saunaklubbens forum er måske også et lidt mærkeligt sted at diskutere så store politiske emner som Nato. Men selv i små klubber, og klubber som saunaklubben, der jo ikke har den store politiske indflydelse, er det vel ret naturligt, at emnet kommer til debat, idet vi jo alle har en vis interesse i, hvad vores højeste politiske chef har i sinde. Ikke fordi saunaklubbens forhold tilsyneladende vil ændre sig, uanset om vores nuværende statsminister forlader landet for nye udfordringer, men derfor er det alligevel et emne, der må siges at have almen interesse.

 Debatten blev da også hurtigt præget af, at nu måtte der snart komme en klar udmelding fra statsministeren. Hvorfor denne klare udmelding skulle komme, blev der sådan set ikke argumenteret for, men på et tidspunkt kunne man godt få det indtryk, at saunaens temperatur på en eller anden måde kunne relateres til statsministerens forbliven i Danmark eller ej. Et medlem gav dog udtryk for, at han næsten var sikker på, at en ny statsminister sikkert ikke ville sætte små saunaklubbers eksistens og velvære som øverste punkt på en prioriteringsliste.

 Dette gav anledning til et lille skift i debatten, der nu ganske automatisk gled over i den globale opvarmning. Der sporedes en vis betænkelighed vedrørende selve saunaen, idet det vel ikke kunne udelukkes, at den globale opvarmning kunne få indflydelse på temperaturen i saunaen. Der var en vis uenighed om, hvad den globale opvarmning i grunden var for et begreb. Nogle var af den opfattelse, at såfremt det betød højere udetemperatur, ja, så kunne dette vel også overføres til saunaen, således at temperaturen der ville stige proportional med temperaturen, som den globale opvarmning ville medføre.

 På et tidspunkt var det ligesom emnet var lidt for kompliceret, idet det vel nok kræver en stor teknisk og teoretisk indsigt, hvis emnet skal diskuteres på en saglig måde, hvad der jo ligger klubben meget på sinde. Nu ville man afvente den store klimakonference, der inden for overskuelig tid ville blive afholdt her i landet.

 

et sikkert forårstegn

 

 

regeringens forårspakke

 

 

Uge 10: Torsdag den 5. marts 2009

 Emne:

 Forventninger

 Forventning er et lidt mærkeligt ord. Det indeholder i grunden så mange ting. Hvad forventer man med dagen i morgen, eller hvad forventer man af den forhåbentlige gode, dejlige og smukke danske forår, der forhåbentlig står lige ved døren. Forventer vi, at så godt som hver dag vil solen skinne således, at vi kan komme ud i naturen, hvor vi så kan glædes over, at de traditionelle forårsblomster begynder at stikke hovedet frem. Det er noget, der gentager sig år efter år, men vi nyder det stadig i fulde drag, ja, næsten som var det første gang, vi var vidne til dette naturens vidunderlige verden. Vi ved dog godt, at de forventninger, som vi er meget optaget af, ikke helt bliver indfriet. Vi ved godt, at solen ikke skinner hver dag, og vi ved godt, at varmen, som vi forventer, kan være langt, langt væk. Forårsmånederne kan være så kolde, at det helt overgår de første vintermåneder, men hvad gør det, vi har da lov at håbe, lov at håbe, at netop dette forår vil blive helt specielt. Vore forventninger må ikke svækkes, selv om mange års erfaring har vist, at foråret ikke helt lever op til vore forventninger.

 Hvad forventer vi os af de ”forårsbuketter” som regeringen udsteder. Vi forventer vel, at vore folkevalgte grundigt har gennem arbejdet materialet, inden det bare sendes ud som diktat til befolkningen. Bliver vi skuffet, måske, men forårssolen kan de trods alt ikke udstede forbud mod at nyde. Måske bliver vi engang udstyret med et eller andet elektronisk, der så registrerer, når vi går ud for at nyde solen og dens varme. Registreringen vil så automatisk gå ind på vores konto, og hvis der står noget der, vil der blive trukket et eller andet beløb, der så passende kan indgå i pakken med grønne afgifter. Hvis der så ellers ville være rigeligt med solskinstimer, ville det være et godt bidrag til statskassen. De folkevalgte selv ville ikke mærke så meget til denne fremgangsmåde, for de kommer jo så sjældent ud blandt befolkningen, og hvis det absolut er nødvendigt for dem at komme ud, ja så kan de altid tilrettelægge det på tidspunkter, hvor der normalt ikke er solskinstimer.

 Derfor kære saunaklubmedlemmer. Kom ud og nyd forårssolen – så længe dette ikke forbundet med afgifter.

 

 

Her hviler man trygt og godt

Det oser af tryghed

 

man kan trygt bade ved de danske badestrande

 

 

 

Uge 9: Torsdag den 26. februar 2009

 Emnet var:

 Tryghed

 Sidste uge fik vi fra højeste politiske ledelse her i landet at vide, at vi alle kunne sove trygt om natten. Er det ikke at komme lidt for tæt på den personlige frihed. Hvad rager det i grunden politikerne, hvordan vores søvn er. Hvis det for alvor ligger politikerne på sinde, hvorledes borgernes søvn er – eller ikke er – ja, så var det vel på tide, at der blev nedsat en kommission, der kunne komme til bunds i de søvnløses problemer. En sådan kommission kunne fint sammensættes af politikere, der har deres daglige gang i folketinget, idet flere TV-optagelser fra de debatter, der foregår, tydeligt har vist, at mange viser en utrolig god evne i søvnens kunst. Her kunne man nok sammensætte en kommission, der favnede alle politiske partier, for deres evner i den retning har vist sig at være ligeligt fordelt, så det skulle ikke være nødvendigt at gøre brug af de Nordatlantiske medlemmer.

 Man må da medgive statsministeren, at det er utrolig vigtigt, at befolkningen kan føle sig trygge. Nu er det jo så sådan, at netop han sidder på en post, der kan have stor indflydelse på folks tryghedsbegreb. Kan vi så som almindelige mennesker føle os trygge ved alle de tal og store ord, der bliver brugt, når netop han fremlægger rigets situation. Kan vi være trygge ved en opposition, der straks skal give udtryk for, at alt det fremlagte er fuldstændig i strid med virkeligheden. Her er det så, vi små mennesker godt kan komme i vanskeligheder, for stort set har de samme facade, og det gør det jo ret vanskeligt at skille de gode fra de onde. Man kan heller ikke bruge den gamle sætning: ”Turde du købe en brugt bil af ham eller hende”. for helt ærligt, hvor mange af dem ville du handle bil med.

 Tilbage bliver så, hvor finder man tryghed. Her er klubbens medlemmer så i den heldige situation, at de har de bedste betingelser for at finde tryghed. Nemlig saunaen. Når temperaturen svinger omkring de 80 grader, så oser det af tryghed. Det kan tydeligt ses, at medlemmerne ikke her tænker på hverken  finanskrise, skattereform eller andre ubehagelige ting. Medlemmerne er helt trygge ved VUC s ledelse, der helt klart har givet udtryk for deres positive holdning til netop faget svømning/sauna.

 

 

kunne være eksamen fra saunaens tekniske brug

kunne være fra faget: naturens vidunderlige verden

Uge 8: Torsdag den 19. februar 2009

 Emnet var:

 Relevante skoleemner ved VUC

 Det kan måske se lidt mærkeligt ud, at en gruppe som samles hver torsdag for at nyde svømning og saunaens velvære, ligesom en god og fornuftig social samvær bestemt er med til, at dagligdagen måske kan synes lidt lettere, også kan gå ind i en saglig og konstruktiv debat om skolens undervisningsplan. Nu er det jo ikke sådan, at skolens ledelse direkte ved henvendelse har bedt netop denne gruppe om at være med til at forme skolens program. Men gruppen mener, at de har så mange års erfaring bag sig, at det da ikke helt kan udelukkes, at netop denne erfaring, kunne være et lille bidrag til den videre planlægning.

 Gruppen er meget åben med nytænkning af næsten enhver art. De går stærkt ind for fag, der på en eller anden måde har indvirkning på daglig velvære og trivsel. Nu skal det på ingen måde opfattes som negativitet overfor de gamle og traditionelle fag som, sprog, matematik, samfundslære, fysik, kemi og andre fag af lignende art, men det føles måske ligesom disse fag er mere målrettet mod en anden persongruppe.

 Derfor var gruppen absolut ikke uvenlig stemt overfor nye fag som, forskellige trosretninger, et sundt og godt liv, naturens vidunderlige verden, planeternes sammensætning og andre relevante fag i samme retning. Disse fag kunne sagtens kombineres med sidefag som edb-lære, layout, billedbehandling og andre relevante ting indenfor edb.

 Det kunne vel heller ikke helt udelukkes at et fag som, svømning og brug af saunaen kunne være et fag. Måske ikke som hovedfag, men et ganske godt tilbud på et sidefag, der har mange kursisters bevågenhed.

 Fra klubbens side kunne der udpeges flere personer, der kunne bidrage til undervisningen med gode og nyttige bidrag til såvel svømning som saunateknik. Især det sidste, saunateknik, ville mange kunne bidrage med gode erfaringer.

 

en rolig boligejer

mon det er en lejer

kunne godt være torsdagsholdet

Uge 6: Torsdag den 5. februar 2009

Emnet var:

Fortsat svømning

Ganske naturligt kom samtaleemnet ret hurtigt ind på den daglige snak i medierne om krise snart set indenfor alt. Størstedelen af medlemmerne er boligejere, og som snakken går nu, er det til tider meget vanskeligt at se, hvordan situationen for den enkelte boligejer kan komme til at se ud. Det er så typisk dansk, at lige før et valg, så skal alle politikere ud og deklarere, at boligejerne intet har at frygte, for det sidste, netop deres parti vil røre, er nemlig boligejerne. Det værste af det hele er faktisk, at vi tror på dem, selv om det gang på gang har vist sig, at det var tomme løfter

Men den krisesnak, der gør mest indtryk på medlemmerne lige nu, er ganske givet, om krisen er kommet så langt ud, at der kan være fare - eller nærmere frygt - for, at det helt utænkelige kunne komme på tale, nemlig at VUC s torsdagssvømning kunne komme i fare.

Der kunne her nævnes så mange gode argumenter for, at svømning, hvis man ser det ud fra et sundhedsmæssig synspunkt, nok skulle være noget af det sidste, der skulle fjernes for om muligt at stabilisere en måske noget vaklende økonomi. Tænk på, hvad der ganske givet samfundsmæssigt spares ved, at en gruppe af befolkningen, der nu for de flestes vedkommende, er kommet i en moden alder, nu søger sundhed i badet - det sparer ganske givet nogle lægebesøg.

Jeg tror ikke, der er noget at frygte, kære medlemmer, for det synes utænkelig, at ansvarlige ledere kunne finde på at fjerne noget, der har vist sig at være noget, som en stor del af skolens elever bakker op om. Tænk sig, hver torsdag at se så mange sunde og friske mennesker, der efterlever regeringens målsætning om sundhed og trivsel.

Kære husejer. Du har intet at frygte, for vores statsminister har sagt, at alle husejere kan sove roligt om natten. Hvad så med de mennesker, der sidder i lejerbolig. Skal de for eftertiden frygte en urolig søvn?

bidrag til landets økonomi

mål for pakke nr. 3

ligeledes mål for pakke 3

Uge 4: Torsdag den 22. januar 2009

 Emnet var:

 Rejser vi for meget

 I forbindelse med den store finanskrise, der stort set optager alle – måske lige bortset fra pensionister – giver det naturligt anledning til drøftelse og ind imellem gode råd til vore politikere, der dog tilsyneladende helt overhører, hvad en flok ældre, men dog ret erfarne personer, kunne bidrage med.

 For eksempel kom det på debatmødet i dag frem, at der sikkert blandt de ældre – ja, lad os bare kalder dem pensionister, ville være en vis forståelse for, at denne kategori, måske nok foretog lidt for mange udenlandsrejser, der jo klart tynger landets budget, idet brug af udenlandsk valuta – efter eksperters meninger – jo er direkte skadelig for dansk økonomi.

 Der kom mange gode og konstruktive forslag, der både talte for og imod disse rejser. Det er jo ret indlysende, at ved køb af udenlandske varer, ville dansk økonomi miste noget, men som en gav udtryk for, så var indkøb under udenlandsferie for en stor dels vedkommende drikkevarer, der for manges vedkommende var øl, og i langt de fleste tilfælde havde vedkommende bemærket, at disse øl var af mærket Carlsberg, så ved indtagelse af tilstrækkeligt store mængder, ville dette være medvirkende til, at et dansk firma fortsat kunne bestå.

 Denne teori gav selvfølgelig anledning til, at hele udenlandsrejsespørgsmålet kunne ses i et andet perspektiv. Ja, man kunne ligefrem spore en vis interesse i hurtigst muligt at komme på en rejse. Ikke fordi man var særlig interesseret i at rejse, men måske mest fordi, man på denne måde kunne være med til at styrke dansk økonomi.

 Der kom også et rigtigt godt og konstruktivt forslag. Nemlig, at en 3. pakke fra regeringens side skulle være målrettet mod netop pensionister og udenlandsrejser. Der kunne gives et klækkeligt tilskud til disse rejser. Dette ville medføre en rejselyst uden sidestykke. De forskellige danske rejseselskaber skulle forøge deres medarbejderstab (altså nye arbejdspladser). Danske bryggerier skulle forøge eksporten. Der kunne sikkert nævnes mange andre ting, men alt i alt ville en sådan pakke være til gavn for det danske samfund

 Fra redaktionens side vil vi straks efterleve det foreslåede, idet vi allerede i nat foretager en udenlandsrejse til Egypten, hvor vi er i næste uge.

 

 

Skal julefrokosten være sådan ? 

eller sådan?

Uge 3: Torsdag den 15. januar 2009

 Emnet var:

 Nytårsfortsætter

 Det er ganske naturligt, at ved et års begyndelse er der nogle ting, man godt kunne tænke sig skulle blive måske lidt anderledes i det nye år. Så derfor var saunaen også fyldt med gode råd og ideer

 For saunaklubbens medlemmer er de vanlige ting som motion, sund spise, tobak og spiritus med måde alt sammen noget, der vel nok må betragtes som lidt for poppet. For det er jo indlysende ting, der helt naturligt ligger for medlemmerne. Næh, man må nok sige, at dette alvorlige emne blev holdt på et noget højere plan, der ikke levnede plads til småting som fedme, motion og den slags. Det var så store og alvorlige sager som: Klubbens årlige julefrokost, hvordan holdes en god fødselsdag, klubbens generalforsamling og endelig klubbens årlige sommertur, der var genstand for indgående drøftelser og debat.

 Som noget nyt – altså et nytårsfortsæt – blev det diskuteret, hvorvidt det var en god ide, at de enkelte medlemmer holdt fødselsdag 2 gange om året. For at teste dette, havde et medlem for kort tid siden prøvet dette, og det havde vist sig at medlemmerne  - alle, der havde deltaget – kun havde godt at sige om dette tiltag, så ud fra de tilkendegivelser, tydede alt på, at det måske var noget, der skulle arbejdes videre med. Der var dog indtil flere, der antydede, at såfremt at dette indebar, at der i hvert kalenderår skulle tillægges et ekstra år, så ville de jo for manges vedkommende snart være trecifrede tal, der skulle opereres med. Dette problem måtte søges løst på en hensigtsmæssig måde.

 Debatten tog så hårdt på et medlem, at han fik en ”luns” i klemme mellem to siddebrædder. Det nævnes her, fordi det gav anledning til debat om, hvad en luns i grunden er. For god ordens skyld kan det oplyses, at luns er et substantiv – altså et navneord.

,

 

kødluns

 

 

Her er 2, der har prøvet det med at stifte et nyt parti

Hvor er jeg?

Uge 2: Torsdag den 8. januar 2009

 Emnet var:

 Politik

 Efter en velfortjent juleferie, hvor medlemmerne, efter eget udsagn, med beskedenhed havde indtaget mad og drikkevarer, var det alligevel rart igen at få et varmt saunaophold med efterfølgende udfoldelse i bassinet.

 Siden sidste samling var der jo sket en hel del rent politisk, idet der igen var stiftet et nyt parti. Navnet på partiet synes ret uvedkommende, for med de udmeldinger, der indtil nu var udsendt, tydede det absolut ikke på, at der i selve indholdet var noget, som man ikke allerede kunne finde ved de nuværende partier. Der er nok ingen tvivl om, at det nye parti – som alle de gamle – vil tilgodese pensionisterne med et klækkeligt tillæg. Nu er det så, at man godt kan have sin tvivl, idet disse udtalelser faktisk har været fremsagt mange gange, uden at der rigtigt er sket noget. Så alt i alt var størsteparten af saunaklubbens medlemmer nok af den mening, at et nyt parti måske ikke lige var det, som landet trængte mest til lige i øjeblikket. Dog må vil hilse med tilfredshed, at vi lever i et land, hvor man har ret til selv de mest tilsyneladende tåbelige indfald.

 Det er nu nok et spørgsmål, om en juleferies længde ikke lige er i overkanten, idet det tilsyneladende har svækket et medlems stedsans, at der var gået så lang tid, at vedkommende havde glemt det for ham tildelte saunalokale.

 Fra pålidelig kilde indgik der meddelelse om, at medlemmet – hvis navn og alder ikke skal nævnes – i dag havde forvildet sig ind i et tilstødende saunalokale, der ikke var besøgt af hans partsfæller. Dette havde selvfølgelig givet anledning til nogen uro blandt de besøgende i dette lokale. Hvorvidt man ønskede hans ophold forlænget, udover de få sekunder, han havde været der, er der ikke fremkommet en klar melding om, men som han selv udtrykte det, havde det ikke været den værste oplevelse, han havde været udsat for.

 Fra redaktionens side skal der klart gives udtryk for, at det er redaktionens klare opfattelse, at medlemmet ikke bevidst har udøvet sin handling, idet han selv – noget brødbetynget – gav udtryk for, at  pludselig befandt han sig i et lokale, der vendte modsat det, han var vant til, og først der var det gået op for ham, at der var noget, der ikke var, som det plejede.

 Vi må nu håbe, at dette ikke giver anledning til, at andre vil blive udsat for det samme.