julestemning i Hobro

 

Uge 51: Torsdag den 20.  December 2018

Emne: blond pige

 

I saunaklubben, hvor der normalt er en god stemning, når der fejres fødselsdage og lignende, var det ligesom stemningen i dag var noget anderledes end det plejer at være, når der skal fejres fødselsdag og lignende. I dag var der også en fødselsdag, der skulle fejres, og som sædvanlig var sangkoret klar til at afsynge den efterhånden kendte fødselsdagssang, men så var det, at et medlem pludselig kom med den bemærkning, om det nu også var helt i orden, idet der for tiden er heftig debat, om de gode gamle kendte danske sange kan synges uden det kommer i strid med lovgivningen om krænkelse.

Debatten var opstået i forbindelse med, at en pige med etnisk baggrund havde følt sig krænket, da man på en skole havde sunget ” Den dansk sang er en ung blond pige”. Det havde skabt livlig debat på skolen, og pigen havde fået en vis form for en undskyldning, idet der var flere, der godt kunne se, at det måske godt kunne være en vis form for krænkelse. Nu er hele sagen kommet op på et så højt plan, at selv politikere på Christiansborg står i kø for at kommentere det skete, og her er det vel ikke unaturligt, at stort set alle politikere tager skarp afstand fra, at den slags sange ikke må synges på skoler og lignende steder.

Men tilbage til sangkoret i saunaen, ja, så var der bestemt ingen, de afholdt sig fra at synge med på fødselsdagssangen. Det var næsten, som om at hele debatten havde været medvirkende til, at sangen blev afsunget med ekstra styrke.  Nu er der vel heller ikke i den kendte fødselsdagssang ”I dag er det o.s.v. fødselsdag” ikke noget, der direkte kan virke krænkende på nogen.

Vi har vel i Danmark en sangskat, som vi på en eller anden måde må acceptere, at den er der, og vi skal vel ikke bare smide en sådan sangskat væk, men det er da ikke umuligt at en sang som ”Den danske sang er en ung blond pige” om nogle år ikke længere findes i Højskolesangbogen.

I saunaen vil vi dog stadig synge de gode danske sange uden at skele til, om der skulle være noget, der måske kunne opfattes som krænkende.

 

Alle ønskes en rigtig god jul og et godt nytår – og glem ikke sangen her i juletiden

 

 

 

 

Så er hvalen kommet på land, og man må da lige røre den

 

Uge 50: Torsdag den 13. december 2018

Emne: hår

skrevet af Niels Anton

 

I saunaklubben – som jo overvejende består af mænd - der er i deres bedste alder – eller hvis man skal være helt ærlig – måske har passeret denne alder - vil en flue på loftet – kunne studere en et ganske interessant udvalg af herre-frisurer. Nogle vil nok mene, at der må være meget stor forskel på disse top-prydelser – men rent farve-mæssigt må man konstatere, at alle disse frisurer ligger meget tæt op af hinanden!!

Men til gengæld: kikker man videre, vil man bemærke, at ligesåvel som kroppene er af forskellig højde og drøjde – og ikke mindst volumen – ligesåvel må man konstatere, at frisurerene er yderst forskellige - hvad angår både fylde, omfang og volumen.

Man kan også konstatere, at hårets evne til at bøje og krølle sig er meget forskellig – her må indskydes, at de medlemmer af saunaklubben, som måske har nogle traumer i forbindelse med manglende evne til ar danne krøllede frisurer – kan trøste sig med, at kontakten med vand – i meget stor grad udjævner denne forskel – og ligesåvel som man siger at i mørket er alle katte grå – ligesåvel må man konstatere, at i vand er alle frisurer glatte.

Hvis læseren tillader det, vil denne uges skribent et øjeblik vende tilbage til begrebet volumen. Det skal nemlig ikke nægtes, at undertegnede, der hverken evner at danne krøllede frisurer eller kan prale af en omfangsrig, fyldig eller voluminøs frisure – gennem årene har gjort mange forskellige forsøg på at rette op på disse mangler. For nogle år siden indkøbte undertegnede en flaske shampoo, der ifølge deklarationen ville resultere i et blankt, kraftigt og sundt hår. Da flasken efter 3 år var tom, var denne virkning endnu ikke indtrådt.

Men fyldt med store forhåbninger har jeg nu indkøbt en ny type shampoo, der indeholder provitamin og på deklarationen kan man videre læse, at ikke alene bliver stresset, tørt og medtaget hår nemmere at rede igennem - det får også en naturlig glans.

Længe leve optimismen.

 

 

 

 

Erik Kjærs fotoserie - fra Vestling Bourtagne, Holland

 

Uge 49: Torsdag den 6. december 2018

Emne: ugler

 

På en eller anden måde er det som om, der er gået mode i at gå stærkt ind i at vise stor interesse for truede dyrearter. Det er nu nok et fænomen, der i særdeleshed er udbredt her i Hobro og omegn, 0g det skyldes muligvis, at vi for tiden har stort set hele verdenspressens bevågenhed i forbindelse med, at sejhvalen på sin interesse turne har fundet vej ind til Hobro Havn. Men beretningen fra saunaen i dag skal dog ikke handle om hvaler, men derimod om ugler.

Og hvorfor så ugler, jo, sagen er nemlig den, at et medlem af saunaklubben også er gået ind i interessen for bevarelse af truede dyrearter, og denne interesse for ugler har bevirket, at han, sammen med andre med lignende interesse, har påbegyndt en produktion af uglekasser. Det har efterhånden udviklet sig til en større produktion, og efterspørgslen har været så stor, at hele det geografiske område, Marager, Hobro, stort set er dækket ind med uglekasser.

 Vort medlem var da også meget interesseret i at give vi andre, uvidende medlemmer, en fyldestgørende forklaring vedrørende hele proces forløbet. Det forholder sig jo sådan, at ugler er natdyr, eller rettere sagt nataktive dyr. De har store fremadrettede og lysfølsomme øjne. Ordenen inddeles i to familier med i alt 230 arter, der er udbredt over hele verden. Derfor har det også været nødvendigt at foretage studier om natten, for på den måde at finde frem til den helt rigtige uglekasse. Det har været en meget vanskelig opgave, idet natten som regel er mørk, og grundet dette, har det jo selvsagt været vanskeligt at foretage nøjagtige observationer.

I fortsættelse af beretningen kom vort medlem ind på en afholdt julemesse, og dette gav anledning til, at præsidenten, der tidligere, grundet dårlig hørelse, har fået en forkert opfattelse, nu også spurgte ind til, hvornår denne uglemesse skulle afholdes.

Når der er tale om ugler, hører man jo ret ofte denne udtalelse ”Er der ugler i mosen” Det er en talemåde, der bruges, når noget er mistænkeligt. Udtrykket er en forvanskning af det jyske ”der er uller i mosen”, som henviste til ulve.

Det skal dog lige anføres, at denne her beretning absolut ikke mistænkeliggøres.

 

 

 

 

 

Hvalen i Hobro Havn - kan I se den ,nej, det er ikke let. Den var for hurtig - det er den mørke plet midt i nederste billede

 

Uge 48: Torsdag den 29. november 2018

Emne: hval

 

Der er dage, hvor det godt kan være lidt vanskeligt at finde gode emner til diskussion i saunaen, men så er der også dage, hvor et emne er ganske naturligt. Det var netop det, det var i dag. For igen er Hobro blevet landskendt. Denne gang dog ikke i forbindelse med udfoldelse på en fodboldbane. Nej, der var sket det helt unaturlige, at en hval var kommet ind i Hobro Havn. Lokalpressen, TV-avisen og mange andre nyhedskilder kom straks på banen, og nu manglede det heller ikke med ekspertudtalelser i forbindelse med, hvad det mon var for en hval. For vi andre er en hval, en hval, men for kendere er det bestemt ikke nok. Det skal nu helt klarlægges gennem førende biologer, hvad det er for en besøgende, vi har fået til Hobro.

For saunaklubmedlemmernes vedkommende havde også en del været ved havnen for ved selvsyn at se hvalen. For de fleste, ja, faktisk for alles vedkommende var det første gang, de havde set en levende hval, og også blandt medlemmerne var der en del eksperter, der ret overbevisende kunne udtale sig om hvalens art og lignende til klarlæggelse af hvalens identitet. Grundet manglende ekspertise, var der ingen, der forsøgte at imødegå disse tilsyneladende veldokumenterede beskrivelser af hvalen.

Men som det så ofte ender i saunaen, ja, så gik der ikke så lang tid, inden samtalen om hvalen fik et lidt andet spor, idet et medlem fremkom men en udtalelse om, at hvis det nu var muligt at fange hvalen, mon så der var mulighed for, at man kunne købe billigt hvalkød, da han havde hørt meget om, at hvalbøffer skulle være en delikatesse. Her må dog indføres, at andre medlemmer straks var på banen, idet de helt klart afviste tanken om en aflivning af hvalen udelukkende for at byen kunne forsynes med billigt hvalkød. Samtidig er der vel også tale om, at hvalen er et fredet dyr.

I fjernsynet havde man set, at flere personer havde været i vandet for om muligt at hjælpe hvalen. Der var flere saunaklubmedlemmer, der stillede sig til rådighed, såfremt man havde brug for yderligere hjælp.

Tilbage bliver, at vi vel kan konstatere, at vi lever i et ret fredeligt land, hvor synet af en hval, der svømmer rundt i Hobro Havn, er dagens største nyhed.

Shubiduas ”Hvalen Valborg” Alting har en ende – En hvalfisk har kun en- Åh men Hvalborg – Sikke en.

 

 

 

 

 

 

Erik Kjærs fotosamling - fra Rabat

 

Uge 47: Torsdag den 22. november 2018

Emne: kræfter

 

Vi husker vel alle historien om, hvordan Isaac Newton opdagede tyngdekraften, da han sov under et træ og pludselig fik et æble i hovedet. En kraft er ”noget”, som ændrer et legemes hastighed, form eller retning. Når du åbner en dør, påvirkes døren af den kraft, din arm trækker med og bliver dermed sat i bevægelse.

Nu er det ikke fordi vi skal ind på den højere videnskab i forbindelse med, at der blev talt om kraft og kræfter i saunaen. Når man ser rundt på alle saunaklubmedlemmerne, både dem på nederste og øverste hylde, ja, så kan man faktisk godt forstå, at et emne som kræfter vil være et ganske naturligt emne at omtale. Det er klart, at mellem så mange medlemmer, da vil der selvfølgelig være enkelte, der måske ikke helt lever op til den standard, der skal til, for at kunne komme ind under betegnelsen, en kraftfuld person. Der er selvfølgelig visse ting, der tydeliggør en kraftfuld person. Her er muskler vel noget, der er ret iøjnefaldende. Nu er muskler jo også noget af et begreb, og gennemgående må man vel nok kunne sige, at for medlemmernes vedkommende, ja, så er for eksempel mavemuskler ganske godt repræsenteret.

Men selve ordet kraft, eller kræfter, kom faktisk op til et samtaleemne, idet vores præsident, der i den senere tid har været plaget af hørelse, syn, orientering og nedsat kræfter, kunne berette, at med hans for tiden nedsatte fysiske formåen, kunne hverdagen sagtens fungere uden de store anstrengelser. Han havde over længere tid haft lidt dårlig samvittighed, idet lidt gravearbejde i haven bare var blevet udsat. Ikke fordi det var et større område, vel kun en meter gange en meter, men alligevel, selv et så lidet område havde der ikke været kræfter til at få gjort færdig. Men nu var der sket det lykkelige, at da han i går kom ud for at tilse det pågældende område, ja, da kunne han til sin glæde se, at en mandsperson, en nabo, også saunaklubmedlem, med en spade havde gravet hele stykket, ja, han havde været så ivrig, at hullet var så dybt, at man godt kunne tro, at det var en form for tunnel arbejde.

Denne hændelse bekræfter, at selv om man ikke er helt på toppen. kraftmæssigt set, ja, så kan hjælpen være lige i nærheden.

 

 

Nederlands Openluchtmuseum

 

Erik Kjærs fotoserie

 

Schlossgarten Arcen

Uge 46: Torsdag den 15. november 2018

Emne: sang

 

For mange mennesker er det at synge noget meget livsgivende, og vi har vel også alle sammen oplevet, at fællessang, ligesom giver en god stemning, når man er deltager i en forsamling. Derfor opleves det jo også tit, at man indleder et møde med en sang, og en sådan sang er oftest fra højskolesangbogen. Vi kender mange sange fra den bog, og hvis man har været så heldig, at man i ungdommens tid har været på højskole, ja, så har man stiftet kendskab til det at synge sammen. Nu er det jo ikke sådan, at fællessang altid er sange fra højskolesangbogen, nej, alle har vist også oplevet, at fællessange også kan være lidt vovede sange, og disse sange vil vi nok om kort tid komme til at opleve i forbindelse med julefrokoster og lignende sammenkomster. Vi har nok også alle oplevet at være i en forsamling, hvor vi tager hinanden under armen, og så får den ikke for lidt med ”Vi sejler op ad åen” – så skal man sidde, og så skal man op at stå, ja, det kan nu godt blive lidt kedeligt med den form for gymnastik.

Her i saunaen dyrkes fællessang på en meget sobert måde, og det er i særdeleshed når der er fødselsdag, at fællessangen bliver brugt. For personer, der ikke har oplevet et saunaophold med fællessang, lyder det nok lidt trivielt, at samme sang nu over flere år har været brugt. Ind i mellem har der da også været forslag til en form for fornyelse, men indtil videre holder man sig til det gode gamle, kendte. Efter disse mange år, er ordlyden i sangen også for de fleste blevet så kendt, at det ikke længere er nødvendigt med nedskrevet tekst. Nu skal det måske også lige tilføjes, at teksten absolut ikke hører ind under kategorien, hvor tekst og melodi er i en sværhedsgrad, der kræver, at man har en meget musikalsk baggrund.

I dag var der også fødselsdag, og for en gangs skyld blev fødselaren fejret på selve fødselsdagen, så sangen blev fremført med ekstra styrke, ja, ikke tvivl om, at indtil flere af saunaklubbens medlemmer kunne gå direkte ind i lidt mere professionelt korarbejde. Så måske er det ikke for sent for nogle at søge ind på konservatoriet.

Lad os derfor værne om fællessangen og det, uanset om det på højskole, julefrokoster eller andre steder, for fællessang giver sammenhold.

 

 

 

Erik Kjærs fotoserie - Nederlands Openluchtmuseum

 

Uge 45: Torsdag den 8. november 2018

Emne: efterårets pris

skrevet af Niels Anton

Efteråret er de stærke sjæles forår, siges det. Måske er det rigtigt selv om mange bliver triste og vemodige, når sommeren går på hæld - men der er også mange lyse sider ved efteråret.

Om sommeren er der så mange krav. Først og fremmest skal man styrte ud af døren og nyde solen, når den endelig skinner, selv om man egentlig har en masse at gøre inden døre.  – venner og familie er spredt for alle vinde – men om efteråret har man bedre tid, da kan man samles om den knitrende ild - hvis man da er den lykkelige ejer af en brændeovn – og varm suppe.

Eller man kan lægge sig på sofaen og nyde Jussi Adler-Olsens sidste kriminalroman.

Skoven er et helt orgie af farver, man kan samle svampe i skovbunden – og lyset veksler fra dis og tåge til høje, klare dage. Æblerne gløder gule, grønne og røde og suger de sidste kræfter ud af stilken.

Kastanjer ligger i bunker under træet – i min barndom brugte vi dem til at lave spændende og fantasifulde dyr - nu bruger min kone dem til dekorationer - med og uden skal.

Efteråret er jagttid – den tid på året, hvor man frivilligt drager ud i regn og rusk – og kommer stagtræt hjem og er glad over at have set en fasan, et rådyr og den sneppe man umuligt kan ramme.

I oktober kan man stadig gå ud og finde porseblade til den snaps, som sammen med en bid sild, smager bedre end næsten alt andet.

Jeg gentager: efteråret er en dejlig tid.

 

 

 

Foto af Erik Kjær - Eguisheim

 

Uge 44: Torsdag den 1. november 2018

Emne: forvirret

Der kan sættes mange ord på ”forvirret” for eksempel kan det betyde, bims, desorienteret, febrilsk, forfjamsket, forstyrret, forvildet og meget, meget mere, og derfor er det måske lidt for stærkt at bruge ordet forvirret til dagens hændelse i saunaen, men det kommer da hen i den retning, idet et medlem, og her på denne side bringes der jo normalt ikke navne, så det skal også udelades her, kommer ind i saunaen på en måde så øvrige medlemmer straks kunne både se og høre, at medlemmet ikke opførte sig helt, som han plejede.

Hvad var det så, der var galt, ja, det blev man straks klar over, da medlemmet straks gav udtryk for, at han ikke havde det så godt, da en ret ondartet forkølelse havde bevirket, at han næsten havde mistet hørelsen, der i forvejen ikke var helt optimalt. Når man sådan har mistet hørelsen kan der komme mange sjove og også tankevækkende oplevelser i det ordvalg, der nu engang er mellem mennesker.

I dag, 1. november, gav anledning til, at et medlem bekendtgjorde, at i dag var det flyttedag, og det var jo en dag, der for mange år siden var en dag, hvor karlene flyttede fra en gård til en anden, og det var også en dag, hvor fjedervognen, der er en hestevogn med et langt, fladt lad, der er anbragt på undervognen med fjedre, kom i brug, da kisten eller karlekammerskabet skulle flyttes sammen med karlen. Da denne beretning var tilendebragt, var det, vores medlem med nedsat hørelse selvfølgelig også ville deltage i samtalen, så han spurgte, om det var en radiator, der skulle flyttes. Ved ret høje råb, blev han gjort bekendt med, at der overhovet ikke havde været omtalt en radiator.

Et andet medlem havde opgivet at komme i kontakt med medlemmet med den nedsatte hørelse, ved ganske almindelig samtale, så han forsøgte med en mimisk øvelse, idet han gentagne gange virrede med hovedet i kraftige ryk, således at eventuelle samlinger i øret havde mulighed for at komme ud, men vores hørehæmmende medlem opfattede det som en sygdom hos det andet medlem.

Da svømning og saunaophold var tilendebragt, var det igen galt med vores medlem, idet han frembragte stor forvirring, da hans badebukser var blevet væk. Alle blev kropsvisiteret, og det var jo ret let, da man lige var kommet ud fra badet. Efter stor søgning blev bukserne fundet i hans egen taske med andet baderekvisitter. Vi må nu håbe, at en uges pause vil være nok til, at han kommer på ret køl.

 

 

 

 

Foto fra Mariager - optaget af Erik Hjortshøj

 

Uge 43: Torsdag den 25. oktober 2018 

Emne: bevingede ord

skrevet af Niels Anton

Forfatteren Johannes Møllehave fortæller i en kronik om Bevingede ord følgende:

Hvorfor hedder det: ”Er der noget nyt på tapetet” I gamle dage havde jeg slået det op i ”bevingede Ord”, som vi havde på en hylde i mit barndomshjem og hyppigt brugte. I dag kan man Google på internettet og forklaringen er spændende. Udtrykket stammer fra renæssancen, hvor man kaldte dugen på bordet for et tapet, som man bagefter kunne smide ud. Når man havde fået forret og hovedret, kunne man spørge: Er der noget nyt på tapetet? – for eksempel frugt eller dessert.

Storm P. har skabt mange bevingede ord, for eksempel ”Det vil jeg meget nødig have mig frabedt” eller: ”Jeg har ikke noget imod manden – som helhed altså”, eller: ”Kvinderne skal gå i forvejen med madkurvene og i det hele taget holde sig i baggrunden, de ser alt for forskellige ud”! 

P.H. har skab andre bevingede ord, for eksempel mottoet fra forbrugerbladet Tænk:” Enhver forretning beror på gensidig tillid – fra den ene af parterne” – eller: ”fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet ikke”

Det var professor Labri fra Dyrehavsbakken der fandt på vendingen: ”Kom herind i teltet og se frikadellens flugt over plankeværket” Det var også ham, der fandt på udtrykket man stadig bruger med de tre Fér: ”Festligt, folkeligt og fornøjeligt”.

Der er bevingede ord, som optræder på mange forskellige sprog, for eksempel ”Gud mildner luften for de klippede får”, første gang brugt i den britiske forfatter Laurence Sternes roman ”A sentimental Journey” fra 1768.

Der er andre udtryk, man kan grunde over. hvorfor hedder det eksempelvis pæredansk og ravjysk

Pære er den folkelige fordrejning af ordet pur. Det skulle hedde purredansk.  Hvorfor bruger man udtrykket: ”Her hjælper ingen kære mor?  Også det er en forvanskning af de juridiske udtryk: Her hjælper ingen kæremål, sagen kan ikke omstødes eller kæres.

Og så er det vist på tide at stoppe - ”Mens legen er god”.

 

 

 

 

 

 

fra havneområdet i Hobro

 

Uge 41: Torsdag den 11. oktober 2018

Emne: bedrageri

 

I forbindelse med, at der i massemedierne de sidste dage har været meget orientering om, at en ansat i Socialstyrelsen, der har svindlet for ikke mindre end 111 millioner kroner , er det vel en ganske naturlig ting, at en sådan hændelse er noget, der giver anledning til drøftelse i en sauna, der er ret kendt for at debattere samfundsmæssige spørgsmål. Nu har Børne- og Socialministeriet anmeldt det skete til politiet. Ifølge de oplysninger, der indtil videre er kommet til almen kendskab, har underslæbet foregået over flere år, fra 2002 til 2018.

Hvordan kan sådan noget ske. Ja, man må godt nok undre sig, at det over så mange år er muligt at foretage en sådan handling, uden der er nogen, der griber ind. Her kan måske henvises til denne sides debatemne for et par uger siden, hvor det netop var tillid, der var emnet. I denne sag her, kunne det godt tyde på, at man har haft tillid til en person, der over 40 år har arbejdet i styrelsen, og nu, efter det oplyste, sidder i en betroet stilling. Man har sikkert ikke haft fantasi til at forestille sig, at en sådan person ville forvalte sin stilling på en måde, der kunne give anledning til mistro og kritik. Som også vores debatemne over emnet tillid beskriver, skal man måske en gang imellem være lidt på vagt, og ikke altid blindt stole på, hvad andre gør og siger. Vi har det vel sådan, at vi helst vil tro på, at andre opfører sig på så nogenlunde samme måde, som vi selv gør.

Vi er jo i den heldige situation, at alle saunaklubmedlemmer er personer, der vel næppe på noget tidspunkt har tilsidesat god lov og orden. Ved en rundspørge, var der ingen, der gav udtryk for, at de havde begået ting, der måske nok lige var på kanten af det lovlige. Ingen havde således, tilsyneladende, ”smuglet” en flaske spiritus over grænsen, eller en ekstra pakke cigaretter. Nu er vi tilbage i den tid, hvor der var kontrol ved grænserne, men det var jo også den tid, vores medlemmer var udfarende. Der var tilsyneladende  heller ikke medlemmer, der på noget tidspunkt havde gjort sig skyldig i for lidt betalt skat.

For at sætte det hele på plads, må vi vel også, som et medlem udtrykte det, se på, at der er forskel på en flaske spiritus og et så svimlende beløb som 111 millioner kroner. Ganske rigtigt, men bare det, at man begår noget der er i strid med gældende love er vel stort set det samme.

 

 

 

sensommerdag ved lystbådehavnen, Hobro

Uge 40: torsdag den 4. oktober 2018

Emne: kommunikation

 

Ordet kommunikation kommer af latin communicatio (meddelelse) , og det betyder faktisk, at man gør noget fælles, at man deler noget med nogen, og det er netop noget, der er meget brugt i saunaen For ikke at gøre det mere besværligt end højst nødvendigt, så bruges efterfølgende meddelelse i stedet for kommunikation. Meddelelse kan selvfølgelig foregå på mange forskellige måder. Man kan bruge almindelig samtale, og man kan også ved mimiske træk måske få sit budskab igennem. I bund og grund drejer det sig vel om at få den meddelelse, som man nu har, igennem til flest mulige, og meddelelsen skal jo nok også helst være af en karakter, der tydeligt kan forstås af modtageren.

Her er det så, at meddelelserne i saunaen måske nok, til tider, kan være noget uforståeligt for modtageren eller modtagerne, idet snakken (meddelelserne) bliver ført af alle på en gang. Dette medfører selvfølgelig at hvis man vil have sin meddelelse igennem, ja, så er det kun dem med den højeste volume i stemmeføring, der har mulighed for at blive hørt. Her er det så, at mange gode meddelelser nemt kan gå tabt, fordi modtagerne ikke er i stand til at lokalisere de forskellige budskaber.

Da der ikke skal herske tvivl om, at så godt som alle budskaber er af høj kvalitet, kan det godt være uheldigt, at man måske gik glip af et budskab af særlig høj kvalitet. De fleste dage er saunaen fyldt op med 12- 15 personer, og det siger sig selv, at når alle på en gang vil bidrage med en meddelelse, ja, så må der givet vis gå noget tabt.

I saunaen skete der for et medlem det uheldige, eller heldige, at han blev bedt om at svare på en meddelelse, som et andet medlem havde stillet, her skal ikke kommes ind på det stillede spørgsmål, men vort medlem var ikke i stand til at besvare spørgsmålet, idet han henviste til, at han ikke havde fået ørepropperne i – var han heldig eller var han uheldig, ja, det må stå hen i det uvisse.

 

 

begyndende efterår

 

Uge 39: Torsdag den 27. september 2018

Emne: tillid

skrevet af Niels Anton

I sidste uge var jeg hos tandlægen. En noget blandet fornøjelse: jeg lå i næsten 2 timer i stolen og fik en tand rodbehandlet. Indimellem gjorde det noget ondt – og jeg spekulerede selvfølgelig også over, hvor meget behandlingen ville koste mig. Det eneste formildende var sådan set, at de unge damer, der behandlede mig, var både flinke og søde og – ja nærmest smukke!

Undervejs i løbet af behandlingen kom jeg til at tænke på, hvor tillidsfuldt vi lægger vores skæbne i andres hænder. Det gælder mange andre mennesker og andre situationer et blot et ret banalt tandlægebesøg.

For mange år siden fik jeg repareret bremserne på min bil hos en lokal automekaniker – da jeg veltilpas kørte derfra – svigtede bremserne i det første sving, jeg nåede frem til. Heldet var med mig – jeg fik styr på bilen – og jeg listede med bankende hjerte bilen tilbage til værkstedet. Bremserne blev endnu en gang repareret – og jeg glemmer aldrig mekanikerens afskedsreplik, da jeg kørte derfra for anden gang: ”Du kommer bare igen – hvis det ikke er i orden” – Ja tak – hvis det da var muligt!!

Og hvor stor tillid viser vi ikke lægen – vi skal måske have skiftet en hofte – vi lader os tillidsfuldt bedøve – vi lader tillidsfuldt lægen skære og save i os – og vi indtager tillidsfuldt de smertestillende medikamenter, der er produceret i et andet land – som et billigt biprodukt.

Men heldigvis har vi tillid til vore omgivelser – og tillid er en betingelse for at vi kan leve et normalt og lykkeligt liv.

Skulle vi en enkelt gang blive skuffet – er vi mennesker heldigvis sådan indrettet – at vi for det meste – hurtigt igen får den sunde og nødvendige tillid til vore medmennesker – og det gælder vel egentlig også de mennesker, der arbejder i vore banker!!

 

 

 

der arbejdes ved Hobro banegård

 

Uge 38: Torsdag den 20. september 2018

Emne: om at give hånd

skrevet af Niels Anton

 

I saunaklubben har vi mange traditioner – en af dem er, at vores formand – eller præsident – i grunden en tvivlsom titel i  disse Trump-tider – hilser os på os med et godt og fast håndtryk.

 Det fik mig til at tænke på en konfirmationsfest nede på Djursland, som jeg deltog i for nogle år siden. Vi ankom – for os lidt usædvanligt – lidt før tiden og havde derfor god tid til at betragte de øvrige gæster, efterhånden som de dukkede op. Der blev på sædvanlig måde sagt goddag hele vejen rundt – og dermed var der rig mulighed for at sammenligne de forskellige former for håndtryk.

En af gæsterne leverede præcist samme type håndtryk, som en – nu afdød provst – benyttede sig af: han hilste med sin store hånd med et meget blødt – ja nærmest slapt håndtryk – fra ganske stor højde – således at han – ligesom hilste nedad – og dermed demonstrerede en slags psykologisk overtag overfor den person han sagde goddag til. På en måde var der en form for kongelighed over dette provstelige håndtryk.

En anden form for håndtryk møder man især mellem mænd. Her kan man opleve så kraftige håndtryk, at det nærmest gør ondt – og man forsøger uvilkårligt at hilse tilbage på lignende vis – ja på en måde fornemmer man, at man er i gang med en form for kraftprøve. Det kan på naturligvis – på det kraftigste – anbefales, at man undlader at benytte denne fremgangsmåde, når man på sin hilsetur når frem til en lille spinkel dame – på den anden side af de 80 år – her gælder det om at hilse varsomt og nænsomt – det er jo ikke ganske ualmindeligt, at små ældre damer lider af knogleskørhed.

En sidste type håndtryk jeg vil omtale, er det forbi-kikkende håndtryk. Det benyttes af personer, der måske ikke bryder sig om, at se på det menneske, de hilser på – eller forhåbentlig har de blot så travlt – at de – allerede midt i håndtrykket – er begyndt at lede efter den næste, der skal hilses på – efter min mening – et meget uhøfligt håndtryk.

NB Der verserer - jo som bekendt – for tiden en debat og at givehånd eller ej. Før i tiden betød en håndsrækning, at man bekræftede noget – en aftale ved at række hånden frem eller række den op – måske mere om det en anden gang!!

 

De tørre sommer gav alligevel lidt hø

 

blæsten viste sig også fra sin side

Uge 37: Torsdag den 13. september 2018

Emne: spareforslag

 

Selv i saunaklubben, der dog ikke er afhængig af tilskud fra kommunen, idet klubben er en klub, der helt og holdent er selvbetalende, kunne det ikke undgås, at der blev diskuteret livligt om de spareplaner, som kommunen nu har fremlagt. Det er en pakke, hvor det fremgår, at der skal spares hele 123 millioner kroner. Det er selvfølgelig en post af væsentligt størrelse, så det vil jo ganske naturligt berøre mange foreninger, institutioner og lignende. Når man hører forklaringen fra byrådets side, lyder det meget mærkeligt, at en sådan sparerunde er opstået fordi det faktisk går for godt i kommunen. Umiddelbart synes en sådan vanskelighed let kan overvindes ved bare at bruge løs, så der opstår et regnskab, der viser minustal, så er muligheden vel igen at få så meget tilskud, at en sparerunde er overflødig.

Hvis man nærlæser de spareforslag, der er fremkommet, ja, så ser det ud til, at kommunen bliver lidt af en ørkenland, idet en væsentlig del af det kulturelle, der findes ret rigt af, nu bliver slette fra landkortet. Dette vil selvfølgelig indebære, at man som borger i kommunen må søge til andre kommuner for at opleve kulturelle tiltag som teater, film og lignende. Man kan selvfølgelig også leve uden disse ting, men hvordan?. Umiddelbart virker det noget fattigt, og historien har da også vist, at selv i tider, hvor der bestemt ikke har været meget at slå til side med, ja, selv i de tider, har man sørget for, at kulturen bestemt ikke har været glemt, nej, tværtimod har man højnet kulturen, og det har så senere vist sig at være en rigtig god investering.

I saunaklubben var man dog ret lykkelig for, at den påtænkte sparerunde ikke havde direkte indflydelse på den ugentlige oplevelse, som vi har her. Vi må håbe, at tilskud til Idrætscentret ikke vil bevirke, at der bliver lukket for strøm til opvarmning i saunaen, idet en sauna uden varme, ikke vil være den helt store kulturelle oplevelse.

 

 

 

 

 

sommer 2018

 

 

Uge 36: Torsdag den 6. september 2018

Emne: Vi er her igen

 

Efter en sommer, der nok må siges at være en sommer, hvor vi fik al den sol, som v i ikke fik sidste år, ja, så er vi igen klar til at gå en ny sæson i møde. Dejligt igen at møde de ”gamle” bekendte, der ligefrem sprudlede af energi til en ny sæson, hvor vi kunne glæde os over, at svømmebassinet havde fået en ansigtsløftning, idet vandstanden var hævet ret betydeligt. Her må nok lige indskydes, at ikke alle kunne glæde sig over dette, for nu var vandstanden, selv i den laveste ende på en højde, så der kunne være risiko for, at man ikke længere kunne opholde sig der i længere tid, idet man nu skulle finde et fast holdepunkt, hvis man ikke ville risikere at synke til bunds, og det kunne jo selvsagt få alvorlige konsekvenser.

Det fremgik tydeligt, at medlemmerne havde glædet sig til igen at komme i gang med svømning og hyggeligt saunaophold, og der var da også flere, der gav udtryk for, at de havde savnet de gode og berigende debatter, der altid var kendetegnet i saunaen. Nu skulle man jo komme i gang på en rolig og stille måde, så der fremkom ikke indlæg, her den første dag, der gav anledning til den store eftertænksomhed. Det kom nu heller ikke som den store overraskelse, for, som man siger, al begyndelse er svær, så vi må nok vente lidt endnu, inden de helt store og berigende debatter vil fremkomme.

Efter oplysninger fra Idrætscentret, havde interessen for igen at komme i gang, været så stor, at et medlem havde indfundet sig forrige torsdag. Nu er dette medlem normalt meget velorienteret, og det kom da også til udtryk, idet han, efter at have iført sig badetøj, nu var klar til at komme i svømmebassinet, pludselig havde undret sig over, at han var den eneste, der var mødt op, og da der ikke var støj fra saunaen, ja, så blev han klar over, at han vist have taget forkert af start datoen. Det forlyder, at han trods alt fik en saunatur ud af det, men det var jo nok begrænset, hvad han fik med sig hjem af guldkorn.

Alle ønskes er rigtig god sæson

 

 

 

 

 

 

Erik Kjærs fotosamling - Læsø

 

 

Uge 12: Torsdag den 22. marts2018

Emne: sæsonafslutning

 

Det er altid lidt vedmodigt, når der pludselig skal afsluttes noget, der nu gennem flere måneder har været en fast del af ens torsdagsprogram. Bare det at komme ud for at få rørt sig i svømmebassinet er garanteret noget, der har gavnlig virkning på kroppens velvære. Da medlemmerne jo stor set er mennesker, der alle er gået over i pensionisttiden, ja, så er det af endnu større vigtighed at holde kroppen i en så nogenlunde fysisk tilstand. Det er klart, at med alle de år i den aktive tilværelse på arbejdsmarkedet, så er det for manges vedkommende gået ud over ryggen. Her må heller ikke glemmes, at for manges vedkommende var arbejdslivet ensbetydende med ret hårdt arbejde, og dengang var der ikke de teknologiske hjælpemidler, som der er til rådighed i dag. Derfor er det af endnu større vigtighed, at du lytter til din krop, og her er det, at din krop, hver torsdag, fortæller dig, at nu må jeg se at komme ud i svømmebassinet.

Nu er det ikke kun den fysiske del af torsdagsprogrammet du har gavnlig virkning af, nej, det er sandelig også den sociale del, der er af stor vigtighed. Hvor mange dybsindige emner er der ikke her i de kolde vintermåneder blevet drøftet i saunaens varme. Ganske vist har det nok været emner, der ikke ville finde den store opbakning i visse kredse, men det har i hvert tilfælde været emner, der mange gange har fået humoren frem, og der er vel næppe noget mere sundt end en god latter. Humoren, kombineret med den fysiske del, ja,  det må da være noget nær det optimale, som man kan opnå.

For at vende lidt tilbage til den sociale del, ja, så sluttede sæsonen også med et hyggeligt samvær i en cafe, hvor vi fik lidt godt at spise med tilhørende fadøl, og snakken manglede sandelig ikke. Det tyder på et godt fællesskab, men der er selvfølgelig plads til nye medlemmer, og det ville da være godt, hvis nuværende medlemmer ville gøre lidt for at få nye til.

Saunaklubben er kommet for at blive, og derfor starter vi selvfølgelig også igen omkring første september, men herom senere.

Alle ønskes en god sommer

 

 

 

 

 

 

 

Erik Kjæs fotosamling- Vestling Bourtagne, Holland

 

Uge 11: Torsdag den 15. marts 2018

Emne: fotogen

 

Det at være fotogen er ikke så ligetil. Det er nemt at se forskel på en, der føler sig godt tilpas, fra en der poserer. Førstnævnte behøver ikke at spille skuespil. selv om det kan være grænseoverskridende at stå foran kameraet, så lad dine følelse få frit spil. Drop skuespillet og være naturlig. Undgå at stivne. Smil naturligt og lad være med at smile fordi du skal. Jo mere naturligt du opfører dig, jo bedre vil dine portrætbilleder bliver. Et af kendetegnene ved fotogene mennesker er deres tillid til deres udseende, og deres følelser af at hvile i sig selv. Ofte kan man måske være bekymret for, at der er et eller galt med ens udseende. Dette er nu nok mest kvinder, der har det har det sådan, for gennemgående er mænds udseende så nogenlunde fotogene.

Hvorfor samtalen om at være fotogen i det hele taget blev et emne i saunaen, kom sig af, at der lige havde været aktivitetsdag i Bie Centret, og her havde der blandt andet været udstilling af foto’s, idet et hold arbejder med fotobehandling. Og dette hold, der arbejder meget seriøs med behandling af foto, havde i forbindelse med deres arbejde taget nogle foto’s af et hold, der gik til kulturundervisning. Og ganske naturligt finder man på et sådant hold kursister personer fra saunaklubben. Fotografen var ikke i tvivl om, at her kunne måske optages et foto, der kunne indgå i samlingen om årets foto, idet der ikke var tvivl om, at medlemmerne fra saunaklubben, der var kursister, var et oplagt emne, da de tilsyneladende var meget fotogene. De optagne foto’s blev vist ved selve udstillingen, og her kom de fotogen tydeligt frem. Medlemmerne fremstod meget naturlige, og intet virkede som arrangeret. Her må nok lige indskydes, at alle de optagne foto’s var optaget på en sådan måde, at alle blev vist med ryggen mod fotografen.

Flere saunaklubmedlemmer var villige til at deltage i forbindelse med næste års udstilling, hvor man nok mente, at det ville være mere underholdende, hvis de foto’s, der til den tid skulle optages, blev optagelser fra selve saunaen, idet de på denne måde bedre kunne fremstå som fotogene personer.

 

 

 

 

 

vinterdag, den 8. marts 2018, i Hobro

 

Uge 10: Torsdag den 8. marts 2018

Emne: sen vinter

 

Selv om det var dejligt at komme ind i saunaen på en dag, hvor udendørs varmen ikke opfordrede til store ude aktiviteter, ja, så var der, trods alt, en lidt trykket stemning, for nu ville vi godt se lidt forår. Nu var vi så nogenlunde kommet igennem den lange mørke tid, nu kunne det tydeligt ses, at dagene blev længere, og man forventede også, at solen snart ville bidrage til lidt varme på kroppen. Men sådan skulle det tilsyneladende ikke være, for vejrudsigten melder ikke forår i luften lige med det samme.

Men den slags småting skal ikke tage humøret for en flok garvede saunaelskere, og et par stykker i saunaen kom da også med en udtalelse om, at de godt kunne tænke sig at gå direkte fra saunaen og ud i sneen for at rulle sig rundt et par gange. Det skabte selvfølgelig lidt benovelse fra andre saunamedlemmer, der gav udtryk for, at en sådan sne tur måtte være noget af en barsk omgang og man så da også frem til denne oplevelse. Her må nok lige indskydes, at udtalelsen om rulle turen i sneen, var en udtalelse på et noget løst grundlag, idet den mængde sne, der indtil nu er kommet, absolut ikke giver mulighed for denne udfoldelse. Et medlem henviste da også spagfærdigt til, at sne mængden vist ikke gav mulighed til de helt store udfoldelser. Her må dog, til de to barske vikingers ros siges, at deres ansigtsudtryk gav udseende af, at de virkelig var kede af, at de tilsyneladende ikke kunne vise sig fra den barske side, men der sporedes dog også en vis tilfredshed. Men, gruppepresset blev nok alligevel for meget, for de gæve vikinger gennemførte rulle turen i sneen, der efterhånden nærmest var blevet til en vandpyt.

Næh, der var helt andre ting, der var med til at få humøret op på vanlige højder, idet der var fødselsdag, ganske vist en fødselsdag, der blev fejret noget før den endelige dag, men det gjorde ikke stemningen mindre, og fødselaren blev fejret på sædvanlig behørig vis med fællessang og hvad dertil hører.

Så, kære saunaklubmedlemmer, selv om stemningen var lidt trykket grundet de vejrmæssige forhold, så tab ikke modet. Solen skal nok komme, og det skal nok også blive forår, og så forventer vi en god og varm sommer, men nu må vi jo se, vi er før blevet lidt skuffet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Kjærs fotosamling - Boldrup Museum

 

Uge 9: Torsdag den 1. marts 2018

Emne: gastronomi

 

Når man er inde i så vigtigt et emne som gastronomi, der jo er læren om den højere madkunst, hvor madlavning ophøjes fra et håndværk til en kunst i harmonisk og æstetiske måltider, hvor det forudsættes, at udøveren har stor viden og indsigt i råvares egenskaber, kvalitet og tilgængelighed, kombineret med kendskab til madrettens tilberedning og sammensætning af disse til en harmonisk menu, ja, så må vi med stolthed konstatere, at vi blandt saunaklubbens medlemmer, netop har en sådan person, nemlig vores præsident.

På landsdækkende TV har vi set, at han, sammen med andre personer, med formentlig samme kvalitet, for os, der for manges vedkommende nok må erkende at kendskab til madlavning er på et noget lavere niveau, har vist, hvordan man med enkle råvarer kan frembringe en spiselig ret. Uden på nogen måder at underkende de øvrige på madlavningsholdet, ja, så var det helt tydeligt, at præsidenten var den person på holdet, der formåede at forklare madlavningens kunst på en måde, så det selv for seere med begrænset viden om madlavning, havde mulighed for at følge med. Det var måske lidt svært på tv at se de små finurligheder, der selvfølgelig indgår i en så kompliceret ret, som den i tv viste. Det var næsten kun muligt at se en klump kød blive forvandlet til en bolle, der så med forskellige håndslag igen blev forvandlet til en bøflignende genstand, der så med stor forsigtighed blev lagt på en pande, der bar tydeligt præg af at være tilført ”rigeligt med smør”. Under overvågning af en erfaren lærer, blev bøfferne stegt, dog på begge sider. Samtlige deltagere på madlavningsholdet gav tydeligt udtryk for, at de var ganske tilfredse med resultatet, hvilket tydeligt kunne ses, da de efter veloverstået arbejde, kunne sætte sig til bords. Det var lidt svært at få øje på grøntsager, men der har da ganske givet været et par gulerødder og måske også en pose frossen ærter.

Med et medlem med en sådan indsigt i madlavning, ville det måske, når vejret tillader det, være en ide for saunaklubben at tage på skovtur, hvor der så evt. kunne laves grill mad med præsidenten som vejleder.

 

 

 

 

 

Erik Kjærs fotosamling - Ullits kirke

 

Uge 8:: Torsdag den 22. februar 2018

Emne: vinterbadning

 

Det er jo næsten det helt ideelle at kunne sidde inde i en god opvarmet sauna og der tale lidt om, hvordan det må føles at være vinterbader. For tiden er det noget, der har megen opmærksomhed, og man ser, læser og hører om, hvordan vinterbadning har en gavnlig virkning på kroppens velbefindende. Ja, der findes endog artikler, hvor vinterbadning beskrives som et vidundermiddel mod næsten alt, hvad kroppen i vintertiden kan komme ud for. Her tænkes meget på influenza, gigtbesvær og meget andet, hvor kroppen bliver nedbrudt. Hvorvidt det har sin rigtighed, om vinterbadning nu også er et hjælpemiddel mod alt dette, ja, det er da vist ikke lægeligt bevist. Der er dog nok ikke tvivl om, at såfremt man er et sundt og velfungerende person, så er det nok ikke skadelig at få ”det kolde gys”

Det var nu fra en anden vinkel, at vinterbadning i det hele taget kom på diskussionsniveau. Det kom sig af, at et medlem, der er kendt som en person, der er meget interesseret i alt, hvad naturen kan byde på. Han er således en person, der er interesseret i fuglelivet, hvilket medfører, at han på morgenvandringer ser og nyder det fugleliv, der udfolder sig omkring Mariager, og hans vandringer er således tit ved Maiager fjord. Her var det han forleden, i forbindelse med studering af fuglelivet, fik en helt ny oplevelse. Pludselig, mens han regnede med at skulle studere en svane, kom der op af vandet en vinterbader. Han fik nu brillerne rigtig på plads, for bedre at kunne gøre iagttagelser, og ved nærmere eftersyn kunne han konstatere, at vinterbaderen af modsat hankøn, og selv om brillerne bevirkede et lidt sløret syn, så var han dog i stand til at konstatere, at baderen var af den type, der ikke brugte badetøj. I første omgang troede han, at der var tale om en havfrue, men den pågældendes korpus bevirkede dog, at denne opfattelse måtte skrinlægges.

Det forlyder, at vort medlem nu har forøget sine morgenvandringer, men han har givet udtryk for, at fuglelivet nu synes at have forårsfornemmelser, hvorfor daglige vandringer er nødvendigt for helt at følge med i denne proces.

Flere saunaklubmedlemmer synes nu at have fået interesse for fuglelivet omkring Mariager fjord

 

 

 

 

Erik Kjærs fotosamling

Boldrup Museum

 

 

Uge 6: Torsdag den 8. februar 2018

Emne: samråd

 

Et samråd er jo normalt kun noget, der bruges i forbindelse med, at en minister stilles mundtlige spørgsmål, som han eller hun så straks skal svare på. Derfor er det måske også lidt unormalt, at der her i saunaen var indkaldt til samråd med vores præsident, idet han havde været på en udenlandstur, hvor der af et medlem, måske flere, havde været lidt tvivl om, hvorvidt denne tur, helt eller delvist havde været sponsoreret af kilder, der måske ikke helt var uden interesse i præsidentens embede.

Nu skal man jo ikke tro, at det at blive indkaldt til samråd er noget, man tager let på. Vi har i flere tilfælde set, at selv garvede ministre mistede tråden og virkede både nervøse og usikker. Det er da også ganske naturligt, idet der kan forventes spørgsmål, som man måske ikke har den store lyst til at svare på.

Sådan var det også med præsidenten i dag. Det forlyder, at han stort set fik ferien ødelagt, da han allerede efter to dages ferie var blevet gjort opmærksom på, at der i saunaen havde været kritiske spørgsmål, som han ville blive konfronteret med ved sin hjemkomst. Normalt er præsidenten en person, der ikke holder sig tilbage, når der skal diskuteres et eller andet, men de seneste dage, havde ham været meget tavs, hvilket også havde været tilfældet i dag, da han sammen med andre saunaklubmedlemmer kørte til svømmehallen. Efter udtalelse af samkørende, var det meget tydeligt, at han tænkte meget over dagens forløb.

Saunaen var fyldt op til bristepunktet, da præsidenten endelig indfandt sig. Nu var det så ret tydeligt, at det var et noget uvant forløb, han skulle igennem, idet han, straks ved sin ankomst, uden at afvente spørgsmål, påbegyndte en udredning af sin udenlandsrejse. Det må nok siges, at det var taktisk klogt af ham, da alt for kritiske spørgsmål herved kunne undgås. Han startede med ”at der ikke skulle fejes noget ind under gulvtæppet”, og derfor oplyste han straks, at rejsen delvist var sponsoreret af den danske stat og dansk sygeplejeforening. Han havde ved opsparing af sin pension, og hustruens pension fra dansk sygeplejeforening fået lagt så meget til side, at rejsen kunne foretages, og han mente bestemt ikke, at disse to sponsoreringer kunne drages i tvivl om reelle hensigter.

Præsidentens forklaring blev godkendt af medlemmerne. Der blev rejst forskellige useriøse spørgsmål, der ikke egner sig til gengivelse.

Husk så – ingen svømning i næste uge grundet vinterferie.

 

 

 

Erik Kjærs fotosamling

fra Sankt Peter Ording - beliggende på halvøen Ejdersted i Nordfrisland

 

 

Uge 5: Torsdag den 1. februar 2018

Emne: åbenhed

 

Da saunaklubben er en sammenslutning, eller forening, der helt og holdent går ind for åbenhed, altså, med det lidt fortærskede udtryk ” der skal ikke fejes noget ind under gulvtæppet”, så kom der i dag lidt debat om præsidenten, idet han, nu igen, havde tilladt sig den frihed at tage på ferie til steder, hvor temperaturen er lidt venligere stemt for varme end her. Det kan der selvfølgelig ikke siges noget til, idet klubben absolut hylder den personlige frihed. Men at det blev taget op til debat, skyldtes udelukkende, at et medlem pludselig kom med en melding om, at det var lidt besynderlig med de ret så mange ferier. I denne tid, hvor der er stor bevågenhed med personer, der beklæder en toppost, om de nu også selv har betalt disse ferier, eller er de i ”Lommen” på kapitalstærke personer, der måske på denne måde kan få indflydelse på visse dispositioner. Er vores præsident det?, ja, det må stå aben til vi næste torsdag kan få ham i samråd.

Af begivenheder kan vel nævnes i morgen, den 2. februar, hvor det er kyndelmisse. I Danmark var kyndelmisse en fridag indtil 1770. Historisk set er kyndelmisse blevet markeret som dagen, hvor halvdelen af vinterhalvåret mellem den 1. november og den 1. maj er gået. Folkeligt gik dagen førhen under navnet Kjørmes Knud. Men kirkeligt set er det dagen for Marias renselse, hvor hun tog den 40 dage gamle Jesus med i det jødiske tempel. En gammel skik er også, at man på kyndelmisse dagen spiser bygmelspandekager. Her er opskriften: 20 g gær, 6 dl mælk, 500 g bygmel, 2 piskede æg, 1 spsk. puddersukker og en halv tsk. stødt kanel. Rør gæren ud i den lunkne mælk. Tilsæt herefter bygmel, æg, puddersukker og en halv tsk. stødt kanel i dejen. Rør det hele sammen og stil det til hævning i 2 timer. Bages i svinefedt (eller andet) til de er sprøde

God appetit

 

 

 

Erik Kjærs fotosamling

Vestling Bourtagne, Holland

 

Uge 4: Torsdag den 25. januar 2018

Emne: hovedbrud

 

Normalt forbinder man hovedbrud i forbindelse med, at hovedet skal bruges til lidt tænkevirksomhed, og for at få det hele sat på plads, ja, så er hovedet den del af mennesket, der sidder på halsen, og som blandt andet rummer hjerne, øjne, ører og mund. I sagens natur er hovedet  ret vigtigt for hele kroppen. Fra den del af hovedet, hvor hjernen sidder bestemmes stort set alt, hvad mennesket foretager sig. Her udskiller saunaklubbens medlemmer sig ikke fra andre mennesker, og når man opmærksomt lytter til de guldkorn, der fremkommer i de dybsindige debatter, ja, så kan man sandelig godt føle, at her arbejder hjernerne på højtryk.

Men selve emnet hovedbrud fremkom nu ikke i forbindelse med medlemmernes indslag til drøftelse på højere plan, nej, det fremkom i forbindelse med, at et medlem i svømmebassinet havde bemærket forskellige mystiske lyde, der fremkom, når en svømmer, i rasende tempo under udøvelse af rygsvømning, nåede frem til svømmebassinets endevæg. Her var det så, at medlemmet ikke klart kunne afgøre hvorfra denne mærkelige lyd stammede. I første omgang havde han den opfattelse, at lyden nu nok kom fra selve endevæggen, men han havde også svært ved at forstå, hvorfor en endevæg i et svømmebassin var forsynet med hulrum. Han følte det som en pligt, at dette skulle nærmere undersøges. Derfor tog han, noget ufrivillig, en pause, da han endelig var nået frem til en endevæg. Han spottede derfor ind på en rygsvømmer, der nærmede sig endevæggen, og da denne svømmer, endelig nåede frem til væggen, skete der noget mærkeligt. Han kunne klart se, at svømmerens hoved havde berøring med væggen, og her var det så, at den mærkelige lyd fremkom. Nu havde han løst mysteriet. Det var fra hovedet lyden fremkom, og dette måtte vel så betyde, at den pågældende svømmer havde et hulrum, hvorfra en sådan lyd kunne komme. Han ville dog ikke udpege den pågældende svømmer, da han ikke mente, det var passende.

Der må vel efter denne oplevelse og konstatering henstilles til rygsvømmere, at være påpasselig med ikke at rammen endevæggen, da det kan være til gene for de øvrige.

 

 

 

 

Rosenparken, Ålestrup

Erik Kjærs fotosamling

Hvalpsund

Uge 3: Torsdag den 18. januar 2018

Emne: udflytning

 

Her i den senere tid har der været så megen debat om statslige udflytninger, hvilket selvfølgelig vil medføre, at der er nogle personer, der må rykke teltpælene op, hvis de vil flytte med arbejdspladsen til et nyt sted. Det er da klart, at det for manges vedkommende vil betyde, at de skal til at indrette sig på mange nye ting. For dem, der har skolesøgende børn, vil det selvfølgelig være lidt vanskeligt pludselig, at børnene skal finde nye kammerater. Det har dog mange gange vist sig, at det ikke er børnene, der har vanskeligheder, men derimod forældrene. Børnene indretter sig  ret hurtigt de nye omgivelser, hvorimod det kan være noget vanskelige for forældrene at finde en ny vennekreds. Der er dog kun det at sige, at man selv må ud, idet man ikke kan forvente, at andre kommer til en.

Ved en rundspørge i saunaen var det stort set alle, der på et eller andet tidspunkt i deres arbejdsliv havde måttet foretage en flytning. ganske vist var det de færreste, der havde måttet foretage denne flytning i forbindelse med, at arbejdspladsen flyttede til et andet sted. Normalt havde det været fordi man selv havde ønsket nye udfordringer.

Et medlem kunne berette om, at han for et halvt års tid siden havde foretaget en flytning fra et landområde og ind til storbyen, Mariager. Det havde selvfølgelig været vanskeligt, at forlade de trygge forhold, hvor han og hustruen havde boet í et naturskønt område, omgivet af de skønneste roser. Men nu var flytningen en realitet, og han kunne i den forbindelse oplyse, at de begge var faldet godt til. Der havde vædet lidt begynder vanskeligheder, idet naboen havde ymtet lidt om en cementmur mellem de to grunde. Men som i Amerika var denne form for naboskel ikke blevet til noget, og nu var det nok tvivlsomt, om det i det hele taget blev til noget.

Nu var man nået så langt, at det gode naboforhold havde udviklet sig til, at hustruen, med nabohustruen, havde aftalt, at de skulle holde fælles høns, så man kunne være selvforsynende med æg. Man var nået frem til, at man godt kunne holde høns, hvis der ikke var en kok imellem. Her må nok lige indskydes, at dyreværnsforeningen nok kommer ind i billedet, for hvordan vil hønsenes liv være, uden en kok. 

Man alt taget i betragtning, så kan en flytning godt være noget meget positivt, idet alle en gang imellem vist har godt af nye udfordringer.

 

 

 

 

Erik Kjærs fotosamling - Boldrup Museum

 

Uge 2: Torsdag den 11. januar 2018

Emne: færdsel

 

Når der diskuteres færdsel, så er man normalt inde på et område, hvor alle kan være med, da alle har deres helt egen mening om, hvordan andre gebærder sig i trafikken. At samtalen om færdsel kom ind som et emne, ja, det startede faktisk på en måde, der ikke har så meget at gøre med selve færdselsregler. Det startede nemlig på grund af, at et medlem indfandt sig til den ugentlige motion og saunahygge kørende på en ganske almindelig 3 geares cykel. Han var behørig klædt på, idet han både var iført cykelhjelm, cykelvanter og cykelspænder. Her kræves nok en lille forklaring på, at cykelspænder er anordninger, der bruges til at holde benklæderne i et fast greb, så man undgår at benklæderne kommer i konflikt med cykelkæden. Af udstyr manglede der vist kun de godkendte cykelbriller, men her må nok anføres, at vort medlem er henvist til at bruge almindelige briller, da hans orientering, uden briller, ligger mellem 5 til 10 meter.

Vort medlem blev bemærket af et andet medlem, da han parkerede sit køretøj, cyklen, i cykelstativet. Her var det så, at der udspandt sig noget af et ritual, idet selve anbringelsen af cykelhjelmen, blev udført med stor forsigtighed, idet cykelhjelmen blev aftaget på en noget bestemt måde, hvorefter den, igen med stor forsigtighed, blev lagt i cykelkurven. Hele forløbet blev meget detaljeret fortalt i saunaen, og her udspandt sig så en større diskussion, om hvornår ordet lagt, ligger, lå, skulle bruges, og det kræver for meget spalteplads at komme med en redegørelse, der dækker alle udsagn.

Alt dette har selvfølgelig ikke så meget med færdsel og færdselsregler at gøre, men det bragte samtalen hen til vigepligtsregler i krydset Hostrupvej, Adelgade, Hegedalsvej i Hobro, hvor der for tiden foregår en større vejrenovering. Her må det så slås fast, så der ikke er tvivl. Kommer man fra Hegedalsvej og Adelgade, ja, så er det ganske enkelt, for her har man ubetinget vigepligt, hvilket også er tydeliggjort ved trekantstavler.

Endelig må det vel også slås helt fast, at der findes kun en færdselslov, og alle de små færdselslover som mange går og laver, dem må man holde for sig selv, de holder ikke i retten.

 

   
 

 

trist, gråt og regnfuld onsdag den 3. januar 2018 i Hobro

 

Uge 1: Torsdag den 4. januar 2018

Emne: nytårsfortsæt

 

Det kan diskuteres, om man kan bruge ordet nytårsfortsæt, eller det skal være nytårsforsæt. Her vil blive brugt, nytårsfortsæt, for det betyder vel i grunden, at man sætter sig noget for i det nye år. Man kan vel ikke komme uden om de altid brugte fortsætter som, nu skal der tabes et par kilo, nu skal der også dyrkes mere motion, nu skal der være slut med rygning og et glas vand skal om aftenen erstatte et glas vin. Det er da også ganske gode fortsætter, som, hvis de bliver ført ud i virkeligheden, nok skal give gode resultater. Men, men vi ved jo alt for godt, at med selv den bedste intention, så bliver det meget vanskeligt helt at leve op til.

Hvad med, om vi for en kort stund glemmer de banale fortsætter, for at se på fortsætter, der måske har lidt større indhold. Vi kunne måske, som fortsæt have det mål, at de mennesker, der på en eller anden måde har det skidt, måske kunne få en lidt bedre tilværelse. Når vi ser på den store flygtningestrøm, kunne vi da godt have det mål, at disse mennesker også fik mulighed for en bedre tilværelse. Vi kunne vel også have det ønske og mål, at mennesker, der lever i lande, hvor der er tale om undertrykkelse og forfølgelse også fik mulighed for at opleve en anden verden. Der kunne nævnes meget mere af lignende karakter, og det er nok også ønsker og mål, som vi ved ikke bliver opfyldt, men det gør da ikke noget at have det som mål.

På årets første svømmedag var der god tilslutning til såvel saunaophold som til fysisk udfoldelse i svømmebassinet. Men, der var selvfølgelig en del, som skulle drøftes, her efter et par uger, hvor man ikke havde haft mulighed for at holde formen vedlige i forbindelse med svømning, og det gav sig selvfølgelig udslag i et længere saunaophold, end normalt. Det skal dog retfærdigvis nævnes, at da man endelig fik tid til svømmebassinet, ja, da blev der udvist stor aktivitet. Dog var der stadig plads til social samvær.

I saunaen var der et nytårsfortsæt, der skabte enighed, nemlig et fortsæt om at saunaklubben i sin nuværende form, skulle fortsætter også i indeværende og kommende år. Da der således synes at være stor enighed blandt medlemmerne, vil der snart blive indledt forhandling med Idrætscentrets ledelse.

Godt nytår