Erik Kjærs fotosamling - Læsø

 

 

Uge 12: Torsdag den 22. marts2018

Emne: sæsonafslutning

 

Det er altid lidt vedmodigt, når der pludselig skal afsluttes noget, der nu gennem flere måneder har været en fast del af ens torsdagsprogram. Bare det at komme ud for at få rørt sig i svømmebassinet er garanteret noget, der har gavnlig virkning på kroppens velvære. Da medlemmerne jo stor set er mennesker, der alle er gået over i pensionisttiden, ja, så er det af endnu større vigtighed at holde kroppen i en så nogenlunde fysisk tilstand. Det er klart, at med alle de år i den aktive tilværelse på arbejdsmarkedet, så er det for manges vedkommende gået ud over ryggen. Her må heller ikke glemmes, at for manges vedkommende var arbejdslivet ensbetydende med ret hårdt arbejde, og dengang var der ikke de teknologiske hjælpemidler, som der er til rådighed i dag. Derfor er det af endnu større vigtighed, at du lytter til din krop, og her er det, at din krop, hver torsdag, fortæller dig, at nu må jeg se at komme ud i svømmebassinet.

Nu er det ikke kun den fysiske del af torsdagsprogrammet du har gavnlig virkning af, nej, det er sandelig også den sociale del, der er af stor vigtighed. Hvor mange dybsindige emner er der ikke her i de kolde vintermåneder blevet drøftet i saunaens varme. Ganske vist har det nok været emner, der ikke ville finde den store opbakning i visse kredse, men det har i hvert tilfælde været emner, der mange gange har fået humoren frem, og der er vel næppe noget mere sundt end en god latter. Humoren, kombineret med den fysiske del, ja,  det må da være noget nær det optimale, som man kan opnå.

For at vende lidt tilbage til den sociale del, ja, så sluttede sæsonen også med et hyggeligt samvær i en cafe, hvor vi fik lidt godt at spise med tilhørende fadøl, og snakken manglede sandelig ikke. Det tyder på et godt fællesskab, men der er selvfølgelig plads til nye medlemmer, og det ville da være godt, hvis nuværende medlemmer ville gøre lidt for at få nye til.

Saunaklubben er kommet for at blive, og derfor starter vi selvfølgelig også igen omkring første september, men herom senere.

Alle ønskes en god sommer

 

 

 

 

 

 

 

Erik Kjæs fotosamling- Vestling Bourtagne, Holland

 

Uge 11: Torsdag den 15. marts 2018

Emne: fotogen

 

Det at være fotogen er ikke så ligetil. Det er nemt at se forskel på en, der føler sig godt tilpas, fra en der poserer. Førstnævnte behøver ikke at spille skuespil. selv om det kan være grænseoverskridende at stå foran kameraet, så lad dine følelse få frit spil. Drop skuespillet og være naturlig. Undgå at stivne. Smil naturligt og lad være med at smile fordi du skal. Jo mere naturligt du opfører dig, jo bedre vil dine portrætbilleder bliver. Et af kendetegnene ved fotogene mennesker er deres tillid til deres udseende, og deres følelser af at hvile i sig selv. Ofte kan man måske være bekymret for, at der er et eller galt med ens udseende. Dette er nu nok mest kvinder, der har det har det sådan, for gennemgående er mænds udseende så nogenlunde fotogene.

Hvorfor samtalen om at være fotogen i det hele taget blev et emne i saunaen, kom sig af, at der lige havde været aktivitetsdag i Bie Centret, og her havde der blandt andet været udstilling af foto’s, idet et hold arbejder med fotobehandling. Og dette hold, der arbejder meget seriøs med behandling af foto, havde i forbindelse med deres arbejde taget nogle foto’s af et hold, der gik til kulturundervisning. Og ganske naturligt finder man på et sådant hold kursister personer fra saunaklubben. Fotografen var ikke i tvivl om, at her kunne måske optages et foto, der kunne indgå i samlingen om årets foto, idet der ikke var tvivl om, at medlemmerne fra saunaklubben, der var kursister, var et oplagt emne, da de tilsyneladende var meget fotogene. De optagne foto’s blev vist ved selve udstillingen, og her kom de fotogen tydeligt frem. Medlemmerne fremstod meget naturlige, og intet virkede som arrangeret. Her må nok lige indskydes, at alle de optagne foto’s var optaget på en sådan måde, at alle blev vist med ryggen mod fotografen.

Flere saunaklubmedlemmer var villige til at deltage i forbindelse med næste års udstilling, hvor man nok mente, at det ville være mere underholdende, hvis de foto’s, der til den tid skulle optages, blev optagelser fra selve saunaen, idet de på denne måde bedre kunne fremstå som fotogene personer.

 

 

 

 

 

vinterdag, den 8. marts 2018, i Hobro

 

Uge 10: Torsdag den 8. marts 2018

Emne: sen vinter

 

Selv om det var dejligt at komme ind i saunaen på en dag, hvor udendørs varmen ikke opfordrede til store ude aktiviteter, ja, så var der, trods alt, en lidt trykket stemning, for nu ville vi godt se lidt forår. Nu var vi så nogenlunde kommet igennem den lange mørke tid, nu kunne det tydeligt ses, at dagene blev længere, og man forventede også, at solen snart ville bidrage til lidt varme på kroppen. Men sådan skulle det tilsyneladende ikke være, for vejrudsigten melder ikke forår i luften lige med det samme.

Men den slags småting skal ikke tage humøret for en flok garvede saunaelskere, og et par stykker i saunaen kom da også med en udtalelse om, at de godt kunne tænke sig at gå direkte fra saunaen og ud i sneen for at rulle sig rundt et par gange. Det skabte selvfølgelig lidt benovelse fra andre saunamedlemmer, der gav udtryk for, at en sådan sne tur måtte være noget af en barsk omgang og man så da også frem til denne oplevelse. Her må nok lige indskydes, at udtalelsen om rulle turen i sneen, var en udtalelse på et noget løst grundlag, idet den mængde sne, der indtil nu er kommet, absolut ikke giver mulighed for denne udfoldelse. Et medlem henviste da også spagfærdigt til, at sne mængden vist ikke gav mulighed til de helt store udfoldelser. Her må dog, til de to barske vikingers ros siges, at deres ansigtsudtryk gav udseende af, at de virkelig var kede af, at de tilsyneladende ikke kunne vise sig fra den barske side, men der sporedes dog også en vis tilfredshed. Men, gruppepresset blev nok alligevel for meget, for de gæve vikinger gennemførte rulle turen i sneen, der efterhånden nærmest var blevet til en vandpyt.

Næh, der var helt andre ting, der var med til at få humøret op på vanlige højder, idet der var fødselsdag, ganske vist en fødselsdag, der blev fejret noget før den endelige dag, men det gjorde ikke stemningen mindre, og fødselaren blev fejret på sædvanlig behørig vis med fællessang og hvad dertil hører.

Så, kære saunaklubmedlemmer, selv om stemningen var lidt trykket grundet de vejrmæssige forhold, så tab ikke modet. Solen skal nok komme, og det skal nok også blive forår, og så forventer vi en god og varm sommer, men nu må vi jo se, vi er før blevet lidt skuffet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Kjærs fotosamling - Boldrup Museum

 

Uge 9: Torsdag den 1. marts 2018

Emne: gastronomi

 

Når man er inde i så vigtigt et emne som gastronomi, der jo er læren om den højere madkunst, hvor madlavning ophøjes fra et håndværk til en kunst i harmonisk og æstetiske måltider, hvor det forudsættes, at udøveren har stor viden og indsigt i råvares egenskaber, kvalitet og tilgængelighed, kombineret med kendskab til madrettens tilberedning og sammensætning af disse til en harmonisk menu, ja, så må vi med stolthed konstatere, at vi blandt saunaklubbens medlemmer, netop har en sådan person, nemlig vores præsident.

På landsdækkende TV har vi set, at han, sammen med andre personer, med formentlig samme kvalitet, for os, der for manges vedkommende nok må erkende at kendskab til madlavning er på et noget lavere niveau, har vist, hvordan man med enkle råvarer kan frembringe en spiselig ret. Uden på nogen måder at underkende de øvrige på madlavningsholdet, ja, så var det helt tydeligt, at præsidenten var den person på holdet, der formåede at forklare madlavningens kunst på en måde, så det selv for seere med begrænset viden om madlavning, havde mulighed for at følge med. Det var måske lidt svært på tv at se de små finurligheder, der selvfølgelig indgår i en så kompliceret ret, som den i tv viste. Det var næsten kun muligt at se en klump kød blive forvandlet til en bolle, der så med forskellige håndslag igen blev forvandlet til en bøflignende genstand, der så med stor forsigtighed blev lagt på en pande, der bar tydeligt præg af at være tilført ”rigeligt med smør”. Under overvågning af en erfaren lærer, blev bøfferne stegt, dog på begge sider. Samtlige deltagere på madlavningsholdet gav tydeligt udtryk for, at de var ganske tilfredse med resultatet, hvilket tydeligt kunne ses, da de efter veloverstået arbejde, kunne sætte sig til bords. Det var lidt svært at få øje på grøntsager, men der har da ganske givet været et par gulerødder og måske også en pose frossen ærter.

Med et medlem med en sådan indsigt i madlavning, ville det måske, når vejret tillader det, være en ide for saunaklubben at tage på skovtur, hvor der så evt. kunne laves grill mad med præsidenten som vejleder.

 

 

 

 

 

Erik Kjærs fotosamling - Ullits kirke

 

Uge 8:: Torsdag den 22. februar 2018

Emne: vinterbadning

 

Det er jo næsten det helt ideelle at kunne sidde inde i en god opvarmet sauna og der tale lidt om, hvordan det må føles at være vinterbader. For tiden er det noget, der har megen opmærksomhed, og man ser, læser og hører om, hvordan vinterbadning har en gavnlig virkning på kroppens velbefindende. Ja, der findes endog artikler, hvor vinterbadning beskrives som et vidundermiddel mod næsten alt, hvad kroppen i vintertiden kan komme ud for. Her tænkes meget på influenza, gigtbesvær og meget andet, hvor kroppen bliver nedbrudt. Hvorvidt det har sin rigtighed, om vinterbadning nu også er et hjælpemiddel mod alt dette, ja, det er da vist ikke lægeligt bevist. Der er dog nok ikke tvivl om, at såfremt man er et sundt og velfungerende person, så er det nok ikke skadelig at få ”det kolde gys”

Det var nu fra en anden vinkel, at vinterbadning i det hele taget kom på diskussionsniveau. Det kom sig af, at et medlem, der er kendt som en person, der er meget interesseret i alt, hvad naturen kan byde på. Han er således en person, der er interesseret i fuglelivet, hvilket medfører, at han på morgenvandringer ser og nyder det fugleliv, der udfolder sig omkring Mariager, og hans vandringer er således tit ved Maiager fjord. Her var det han forleden, i forbindelse med studering af fuglelivet, fik en helt ny oplevelse. Pludselig, mens han regnede med at skulle studere en svane, kom der op af vandet en vinterbader. Han fik nu brillerne rigtig på plads, for bedre at kunne gøre iagttagelser, og ved nærmere eftersyn kunne han konstatere, at vinterbaderen af modsat hankøn, og selv om brillerne bevirkede et lidt sløret syn, så var han dog i stand til at konstatere, at baderen var af den type, der ikke brugte badetøj. I første omgang troede han, at der var tale om en havfrue, men den pågældendes korpus bevirkede dog, at denne opfattelse måtte skrinlægges.

Det forlyder, at vort medlem nu har forøget sine morgenvandringer, men han har givet udtryk for, at fuglelivet nu synes at have forårsfornemmelser, hvorfor daglige vandringer er nødvendigt for helt at følge med i denne proces.

Flere saunaklubmedlemmer synes nu at have fået interesse for fuglelivet omkring Mariager fjord

 

 

 

 

Erik Kjærs fotosamling

Boldrup Museum

 

 

Uge 6: Torsdag den 8. februar 2018

Emne: samråd

 

Et samråd er jo normalt kun noget, der bruges i forbindelse med, at en minister stilles mundtlige spørgsmål, som han eller hun så straks skal svare på. Derfor er det måske også lidt unormalt, at der her i saunaen var indkaldt til samråd med vores præsident, idet han havde været på en udenlandstur, hvor der af et medlem, måske flere, havde været lidt tvivl om, hvorvidt denne tur, helt eller delvist havde været sponsoreret af kilder, der måske ikke helt var uden interesse i præsidentens embede.

Nu skal man jo ikke tro, at det at blive indkaldt til samråd er noget, man tager let på. Vi har i flere tilfælde set, at selv garvede ministre mistede tråden og virkede både nervøse og usikker. Det er da også ganske naturligt, idet der kan forventes spørgsmål, som man måske ikke har den store lyst til at svare på.

Sådan var det også med præsidenten i dag. Det forlyder, at han stort set fik ferien ødelagt, da han allerede efter to dages ferie var blevet gjort opmærksom på, at der i saunaen havde været kritiske spørgsmål, som han ville blive konfronteret med ved sin hjemkomst. Normalt er præsidenten en person, der ikke holder sig tilbage, når der skal diskuteres et eller andet, men de seneste dage, havde ham været meget tavs, hvilket også havde været tilfældet i dag, da han sammen med andre saunaklubmedlemmer kørte til svømmehallen. Efter udtalelse af samkørende, var det meget tydeligt, at han tænkte meget over dagens forløb.

Saunaen var fyldt op til bristepunktet, da præsidenten endelig indfandt sig. Nu var det så ret tydeligt, at det var et noget uvant forløb, han skulle igennem, idet han, straks ved sin ankomst, uden at afvente spørgsmål, påbegyndte en udredning af sin udenlandsrejse. Det må nok siges, at det var taktisk klogt af ham, da alt for kritiske spørgsmål herved kunne undgås. Han startede med ”at der ikke skulle fejes noget ind under gulvtæppet”, og derfor oplyste han straks, at rejsen delvist var sponsoreret af den danske stat og dansk sygeplejeforening. Han havde ved opsparing af sin pension, og hustruens pension fra dansk sygeplejeforening fået lagt så meget til side, at rejsen kunne foretages, og han mente bestemt ikke, at disse to sponsoreringer kunne drages i tvivl om reelle hensigter.

Præsidentens forklaring blev godkendt af medlemmerne. Der blev rejst forskellige useriøse spørgsmål, der ikke egner sig til gengivelse.

Husk så – ingen svømning i næste uge grundet vinterferie.

 

 

 

Erik Kjærs fotosamling

fra Sankt Peter Ording - beliggende på halvøen Ejdersted i Nordfrisland

 

 

Uge 5: Torsdag den 1. februar 2018

Emne: åbenhed

 

Da saunaklubben er en sammenslutning, eller forening, der helt og holdent går ind for åbenhed, altså, med det lidt fortærskede udtryk ” der skal ikke fejes noget ind under gulvtæppet”, så kom der i dag lidt debat om præsidenten, idet han, nu igen, havde tilladt sig den frihed at tage på ferie til steder, hvor temperaturen er lidt venligere stemt for varme end her. Det kan der selvfølgelig ikke siges noget til, idet klubben absolut hylder den personlige frihed. Men at det blev taget op til debat, skyldtes udelukkende, at et medlem pludselig kom med en melding om, at det var lidt besynderlig med de ret så mange ferier. I denne tid, hvor der er stor bevågenhed med personer, der beklæder en toppost, om de nu også selv har betalt disse ferier, eller er de i ”Lommen” på kapitalstærke personer, der måske på denne måde kan få indflydelse på visse dispositioner. Er vores præsident det?, ja, det må stå aben til vi næste torsdag kan få ham i samråd.

Af begivenheder kan vel nævnes i morgen, den 2. februar, hvor det er kyndelmisse. I Danmark var kyndelmisse en fridag indtil 1770. Historisk set er kyndelmisse blevet markeret som dagen, hvor halvdelen af vinterhalvåret mellem den 1. november og den 1. maj er gået. Folkeligt gik dagen førhen under navnet Kjørmes Knud. Men kirkeligt set er det dagen for Marias renselse, hvor hun tog den 40 dage gamle Jesus med i det jødiske tempel. En gammel skik er også, at man på kyndelmisse dagen spiser bygmelspandekager. Her er opskriften: 20 g gær, 6 dl mælk, 500 g bygmel, 2 piskede æg, 1 spsk. puddersukker og en halv tsk. stødt kanel. Rør gæren ud i den lunkne mælk. Tilsæt herefter bygmel, æg, puddersukker og en halv tsk. stødt kanel i dejen. Rør det hele sammen og stil det til hævning i 2 timer. Bages i svinefedt (eller andet) til de er sprøde

God appetit

 

 

 

Erik Kjærs fotosamling

Vestling Bourtagne, Holland

 

Uge 4: Torsdag den 25. januar 2018

Emne: hovedbrud

 

Normalt forbinder man hovedbrud i forbindelse med, at hovedet skal bruges til lidt tænkevirksomhed, og for at få det hele sat på plads, ja, så er hovedet den del af mennesket, der sidder på halsen, og som blandt andet rummer hjerne, øjne, ører og mund. I sagens natur er hovedet  ret vigtigt for hele kroppen. Fra den del af hovedet, hvor hjernen sidder bestemmes stort set alt, hvad mennesket foretager sig. Her udskiller saunaklubbens medlemmer sig ikke fra andre mennesker, og når man opmærksomt lytter til de guldkorn, der fremkommer i de dybsindige debatter, ja, så kan man sandelig godt føle, at her arbejder hjernerne på højtryk.

Men selve emnet hovedbrud fremkom nu ikke i forbindelse med medlemmernes indslag til drøftelse på højere plan, nej, det fremkom i forbindelse med, at et medlem i svømmebassinet havde bemærket forskellige mystiske lyde, der fremkom, når en svømmer, i rasende tempo under udøvelse af rygsvømning, nåede frem til svømmebassinets endevæg. Her var det så, at medlemmet ikke klart kunne afgøre hvorfra denne mærkelige lyd stammede. I første omgang havde han den opfattelse, at lyden nu nok kom fra selve endevæggen, men han havde også svært ved at forstå, hvorfor en endevæg i et svømmebassin var forsynet med hulrum. Han følte det som en pligt, at dette skulle nærmere undersøges. Derfor tog han, noget ufrivillig, en pause, da han endelig var nået frem til en endevæg. Han spottede derfor ind på en rygsvømmer, der nærmede sig endevæggen, og da denne svømmer, endelig nåede frem til væggen, skete der noget mærkeligt. Han kunne klart se, at svømmerens hoved havde berøring med væggen, og her var det så, at den mærkelige lyd fremkom. Nu havde han løst mysteriet. Det var fra hovedet lyden fremkom, og dette måtte vel så betyde, at den pågældende svømmer havde et hulrum, hvorfra en sådan lyd kunne komme. Han ville dog ikke udpege den pågældende svømmer, da han ikke mente, det var passende.

Der må vel efter denne oplevelse og konstatering henstilles til rygsvømmere, at være påpasselig med ikke at rammen endevæggen, da det kan være til gene for de øvrige.

 

 

 

 

Rosenparken, Ålestrup

Erik Kjærs fotosamling

Hvalpsund

Uge 3: Torsdag den 18. januar 2018

Emne: udflytning

 

Her i den senere tid har der været så megen debat om statslige udflytninger, hvilket selvfølgelig vil medføre, at der er nogle personer, der må rykke teltpælene op, hvis de vil flytte med arbejdspladsen til et nyt sted. Det er da klart, at det for manges vedkommende vil betyde, at de skal til at indrette sig på mange nye ting. For dem, der har skolesøgende børn, vil det selvfølgelig være lidt vanskeligt pludselig, at børnene skal finde nye kammerater. Det har dog mange gange vist sig, at det ikke er børnene, der har vanskeligheder, men derimod forældrene. Børnene indretter sig  ret hurtigt de nye omgivelser, hvorimod det kan være noget vanskelige for forældrene at finde en ny vennekreds. Der er dog kun det at sige, at man selv må ud, idet man ikke kan forvente, at andre kommer til en.

Ved en rundspørge i saunaen var det stort set alle, der på et eller andet tidspunkt i deres arbejdsliv havde måttet foretage en flytning. ganske vist var det de færreste, der havde måttet foretage denne flytning i forbindelse med, at arbejdspladsen flyttede til et andet sted. Normalt havde det været fordi man selv havde ønsket nye udfordringer.

Et medlem kunne berette om, at han for et halvt års tid siden havde foretaget en flytning fra et landområde og ind til storbyen, Mariager. Det havde selvfølgelig været vanskeligt, at forlade de trygge forhold, hvor han og hustruen havde boet í et naturskønt område, omgivet af de skønneste roser. Men nu var flytningen en realitet, og han kunne i den forbindelse oplyse, at de begge var faldet godt til. Der havde vædet lidt begynder vanskeligheder, idet naboen havde ymtet lidt om en cementmur mellem de to grunde. Men som i Amerika var denne form for naboskel ikke blevet til noget, og nu var det nok tvivlsomt, om det i det hele taget blev til noget.

Nu var man nået så langt, at det gode naboforhold havde udviklet sig til, at hustruen, med nabohustruen, havde aftalt, at de skulle holde fælles høns, så man kunne være selvforsynende med æg. Man var nået frem til, at man godt kunne holde høns, hvis der ikke var en kok imellem. Her må nok lige indskydes, at dyreværnsforeningen nok kommer ind i billedet, for hvordan vil hønsenes liv være, uden en kok. 

Man alt taget i betragtning, så kan en flytning godt være noget meget positivt, idet alle en gang imellem vist har godt af nye udfordringer.

 

 

 

 

Erik Kjærs fotosamling - Boldrup Museum

 

Uge 2: Torsdag den 11. januar 2018

Emne: færdsel

 

Når der diskuteres færdsel, så er man normalt inde på et område, hvor alle kan være med, da alle har deres helt egen mening om, hvordan andre gebærder sig i trafikken. At samtalen om færdsel kom ind som et emne, ja, det startede faktisk på en måde, der ikke har så meget at gøre med selve færdselsregler. Det startede nemlig på grund af, at et medlem indfandt sig til den ugentlige motion og saunahygge kørende på en ganske almindelig 3 geares cykel. Han var behørig klædt på, idet han både var iført cykelhjelm, cykelvanter og cykelspænder. Her kræves nok en lille forklaring på, at cykelspænder er anordninger, der bruges til at holde benklæderne i et fast greb, så man undgår at benklæderne kommer i konflikt med cykelkæden. Af udstyr manglede der vist kun de godkendte cykelbriller, men her må nok anføres, at vort medlem er henvist til at bruge almindelige briller, da hans orientering, uden briller, ligger mellem 5 til 10 meter.

Vort medlem blev bemærket af et andet medlem, da han parkerede sit køretøj, cyklen, i cykelstativet. Her var det så, at der udspandt sig noget af et ritual, idet selve anbringelsen af cykelhjelmen, blev udført med stor forsigtighed, idet cykelhjelmen blev aftaget på en noget bestemt måde, hvorefter den, igen med stor forsigtighed, blev lagt i cykelkurven. Hele forløbet blev meget detaljeret fortalt i saunaen, og her udspandt sig så en større diskussion, om hvornår ordet lagt, ligger, lå, skulle bruges, og det kræver for meget spalteplads at komme med en redegørelse, der dækker alle udsagn.

Alt dette har selvfølgelig ikke så meget med færdsel og færdselsregler at gøre, men det bragte samtalen hen til vigepligtsregler i krydset Hostrupvej, Adelgade, Hegedalsvej i Hobro, hvor der for tiden foregår en større vejrenovering. Her må det så slås fast, så der ikke er tvivl. Kommer man fra Hegedalsvej og Adelgade, ja, så er det ganske enkelt, for her har man ubetinget vigepligt, hvilket også er tydeliggjort ved trekantstavler.

Endelig må det vel også slås helt fast, at der findes kun en færdselslov, og alle de små færdselslover som mange går og laver, dem må man holde for sig selv, de holder ikke i retten.

 

   
 

 

trist, gråt og regnfuld onsdag den 3. januar 2018 i Hobro

 

Uge 1: Torsdag den 4. januar 2018

Emne: nytårsfortsæt

 

Det kan diskuteres, om man kan bruge ordet nytårsfortsæt, eller det skal være nytårsforsæt. Her vil blive brugt, nytårsfortsæt, for det betyder vel i grunden, at man sætter sig noget for i det nye år. Man kan vel ikke komme uden om de altid brugte fortsætter som, nu skal der tabes et par kilo, nu skal der også dyrkes mere motion, nu skal der være slut med rygning og et glas vand skal om aftenen erstatte et glas vin. Det er da også ganske gode fortsætter, som, hvis de bliver ført ud i virkeligheden, nok skal give gode resultater. Men, men vi ved jo alt for godt, at med selv den bedste intention, så bliver det meget vanskeligt helt at leve op til.

Hvad med, om vi for en kort stund glemmer de banale fortsætter, for at se på fortsætter, der måske har lidt større indhold. Vi kunne måske, som fortsæt have det mål, at de mennesker, der på en eller anden måde har det skidt, måske kunne få en lidt bedre tilværelse. Når vi ser på den store flygtningestrøm, kunne vi da godt have det mål, at disse mennesker også fik mulighed for en bedre tilværelse. Vi kunne vel også have det ønske og mål, at mennesker, der lever i lande, hvor der er tale om undertrykkelse og forfølgelse også fik mulighed for at opleve en anden verden. Der kunne nævnes meget mere af lignende karakter, og det er nok også ønsker og mål, som vi ved ikke bliver opfyldt, men det gør da ikke noget at have det som mål.

På årets første svømmedag var der god tilslutning til såvel saunaophold som til fysisk udfoldelse i svømmebassinet. Men, der var selvfølgelig en del, som skulle drøftes, her efter et par uger, hvor man ikke havde haft mulighed for at holde formen vedlige i forbindelse med svømning, og det gav sig selvfølgelig udslag i et længere saunaophold, end normalt. Det skal dog retfærdigvis nævnes, at da man endelig fik tid til svømmebassinet, ja, da blev der udvist stor aktivitet. Dog var der stadig plads til social samvær.

I saunaen var der et nytårsfortsæt, der skabte enighed, nemlig et fortsæt om at saunaklubben i sin nuværende form, skulle fortsætter også i indeværende og kommende år. Da der således synes at være stor enighed blandt medlemmerne, vil der snart blive indledt forhandling med Idrætscentrets ledelse.

Godt nytår