også fra generalforsamlingen 21. marts 2019

 

Uge 13: Torsdag den 28. marts 2019

Emne: misforståelse

 

Mange ting bliver let misforstået, og dette kommer også til udtryk i saunaen, hvor snakken og debatterne mange gange foregår højlydt og uden nogen form for styring. Misforståelse er jo mange gange et udtryk for, at man er blevet misinformeret, misfortolket eller noget i den retning. Det kan jo også ganske enkelt være af den grund, at man ikke klart har opfattet et ordvalg. Dette kan selvfølgelig skyldes mange ting. Det kan for eksempel skyldes, at man som følge af hørenedsættelse skal gøre brug af høreapparater, og det er en rigtig god hjælp, hvis man i det daglige vil være så nogenlunde orienteret om, hvad der foregår omkring en.

Nu er det sådan, at i en sauna, hvor temperaturen selvsagt er ret højt, er det ikke så smart at bruge høreapparater, hvilket så selvfølgelig har den ulempe, at der kan være guldkorn, som man går glip af, ligesom der let indsniger sig misforståelser. Da det forventes af medlemmerne, at man går ind i debatterne, vil der ind i mellem komme reaktioner, der ikke helt er relevant i forbindelse med selve debatten. I dag udspandt sig en lille samtale mellem to medlemmer, hvor den ene spurgte "er du kommet i gang med haven”, det skal lige her anføres, at der ikke var ret mange der hørte samtalen, da der var gang i en anden højlydt diskussion, men svaret på spørgsmålet er så nogenlunde angivet her ”ja, jeg har fået gang i maven”. Her er der tilsyneladende tale om, at den udspurgte har misforstået spørgsmålet.

Misforståelse kan også være noget, som man bevidst forsøger at udlægge på en anden måde end tiltænkt. Her er også et lille eksempel fra dagens saunaophold. Det er sådan, at når der er fødselsdag eller anden form for fejring af et eller andet, ja, så får medlemmerne udleveret en brugsgenstand, der er relevant til det efterfølgende. Et medlem, der var lidt langsom i sin bevægelse, fik så stillet det spørgsmål ”stik den frem”. Med alle de bemærkninger, der fulgte efter dette spørgsmål, er der noget her, der tydede på, at her var et spørgsmål, som man ville misforstå. For god ordens skyld skal det da lige nævnes, at brugsgenstanden, den rigtige, blev stukket frem.

Alle ønskes en rigtig god sommer, og vi ses så igen torsdag den 5. september

 

 

 

 

 

fra generalforsamlingen 21. marts 2019

 

 

 

Per Brachers video fra svømmehallen

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7bD-2mwB8M

 

 

Uge 12: Torsdag den 21. marts 2019

Emne: de små grå

skrevet af Niels Anton

Længe leve de små grå!

Selv om det er meget vanskeligt at se det - må vi erkende, at gennemsnitsalderen blandt saunaklubbens medlemmer har passeret godt og vel de 50 år.

Denne kendsgerning får mig til at tænke på en bog: ”The Secret Life of the Grown-Up Brain” – en titel, der vel nærmest kan oversættes til ”Den modne hjernes hemmelige liv”.

Heri kan voksne mennesker finde trøstende og belærende viden.

Bogen gør op med den kultur, at hjernens aldring er én lang march mod forfald og funktionstab, at

sammenbruddet bliver skudt i gang allerede kort efter at vi fysisk og psykisk har toppet ved 25 års alderen – så rammer man de 45 - hvorefter det går hurtigere ned ad bakke, end man kan nå at tælle døde hjerneceller!!

Den nye bog forsker især i den modne hjerne – d.v.s. den hjerne, der er fyldt 45 år – det viser sig, at denne modne hjerne er fremragende til at forstå komplekse sammenhænge, den kan tage bestik af komplicerede situationer og kan fortage gode og rigtige beslutninger på det økonomiske område – her bør vi måske bede om at få oplyst vor bankrådgivers alder – også følelsesmæssigt, er den modne hjerne overlegen i forhold til den 25-årige.

Det er ganske vist korrekt, at i den modne hjerne arbejder visse hjerneprocesser langsommere og mange folk får tendens til, at glemme navne og nogle bliver nemt distraherede -  -  - men disse problemer er langt fra tidlige tegn på demens – snarere er det tegn på strukturelle ændringer i en normal hjernes udvikling.

Grundige undersøgelser, der startede allerede i 1956, har fulgt de mentale færdigheder hos flere tusinde mennesker gennem 40 år. Resultatet viser, at færdigheder vedrørende logik, ordforråd, verbal hukommelse og rumfornemmelse er betydelig bedre hos de modne mennesker end hos de 25-årige.

I et andet afsnit i bogen påvises det, at 76-årige i dag, klarer en række mentale øvelser bedre end 76-årige gjorde for 16 år siden. Øget brug af computeren, længere tid på arbejdsmarkedet, mere motion og socialt samvær har positiv indflydelse på os!

Studiet af ældre bridge-spillere har vist, at selv om de halter bagefter, hvad hurtighed angår, så fungerer de på et højere niveau, hvad angår fundamental problemløsning. På en måde ganske trøsterigt at tænke på, når jeres ydmyge forfatter endnu engang har trukket det korteste strå, ved kortbordet sammen med ældre naboer på mellem 82 og 92 år.!!

Forhåbentlig kan det være trøsterigt og livsbekræftende at huske på, at når man umuligt kan huske navnet på den person man står og sludrer med på gaden – at så skyldes det ikke demens – men blot at der foregår strukturelle ændringer i hjernens udvikling.

 

 

 

 

 

 

Erik Kjærs foto fra Moesgård

 

Uge 11: Torsdag den 14. marts 2019

Emne: brok

 

Den opmærksomme læser vil nu nok tro, at hjemmesiden og debatemne har specialiseret sig i sygdomme, idet ordet brok for de fleste nok forbindes med sygdommen brok, der ikke så sjælden rammer især ældre mennesker. Det er en sygdom, der i mange tilfælde kan klares ved en operation, der i langt, langt de fleste tilfælde forløber godt, og patienten kan normalt fortsætte en uændret livsførelse.

Det er nu ikke i forbindelse med sygdom, at debatemnet er brok, eller rettere sagt brokke, idet dette fremkom i forbindelse med, at et saunaklubmedlem, for øvrigt præsidenten, brokkede sig, da han befandt sig på parkeringspladsen ved Idrætscentret. Nu er det, at brokke sig, normalt forbundet med, at man er utilfreds med noget, man kan føle sig urimeligt behandlet og det giver man, på en højlydt, sur og anklagende måde udtryk for. Dette var også kendetegnende her med vort medlem, og hvad var det så, at han beklagede sig over. For at få den rette forståelse for hændelsesforløbet, der ligger forud for beklagelsen, er det nødvendigt med en lille forklaring. Det forholder sig sådan, at præsidenten ankom til Idrætscentret som chauffør i Mariagerbilen. Da mariagerholdet ikke tilsyneladende er i stand til at bevæge sig ret langt til fods, kørte præsidenten næsten op til indgangspartiet. Det tog selvfølgelig tid for de ældre mennesker at komme ud af bilen, og i mellemtiden var en ledig parkeringsplads blevet udnyttet af et andet saunaklubmedlem. Det var her præsidenten brokkede sig, idet han mente, at den ledige parkeringsplads havde han første ret til, og til det medlem, der havde taget pladsen udtrykte han sig på følgende måde ”jeg brokker mig over, at du har taget parkeringspladsen, som jeg havde ret til”. Nu kan det måske synes lidt småligt, da der fandtes ledige pladser nogle få meter fra den omtalte parkeringsbås.

Men der er måske tendens til, at man mange gange brokker sig over småting. I avisen var for nylig en artikel, om en engelsk bilist, der brokkede sig over, at en ambulance, hvor personalet var i gang med genoplivning af en person, der havde fået hjertestop, havde standset så tæt på indkørslen til hans garage, at han havde svært ved at komme ud.

Så derfor, kære saunaklubmedlem, næste gang du kommer ud for en situation, hvor du har lyst til at brokke dig, så prøv med et smil – det er muligt, at det løser problemet.

 

 

 

 

 

 

 

Erik Kjærs tur til Gran Canaria - februar 2019

 

 

Uge 10: Torsdag den 7. marts 2019

Emne: ikke helt almindelig dag

skrevet af Niels Anton

 

Kom – som så ofte før – lidt sent ind i omklædningsrummet og kunne fra saunarummet høre mandskoret synge den velkendte fødselsdagshymne – det lød smukt – der er ingen tvivl om, at vellyd bliver forstærket i en sauna. Sangen blev efterfulgt af mange lykønskninger samt nogle dybfølte ”AHEE-ER”.

Efter den obligatoriske vask – nåede også jeg ind i det hellige rum – der sædvanligvis ikke kendes på hellig stilfærdighed – men tværtimod det modsatte: en ivrig – og mange gange både kløgtig og dybsindig – debat.

I dag var der besøg – et af klubbens medlemmer havde sit TV-optageudstyr med – der blev både filmet og interviewet – og selv om saunafolket er djærve mandfolk – der nok forstår at udtrykke deres mening – uden tøven – fornemmede jeg på en eller anden udefinerbar måde – at tonen var en lille smule anderledes – man kunne hverken kalde den forsigtig eller ydmyg – måske lidt mere overvejende – måske med en lille snert mere begavelse – man var jo på - måske kommer man på et tidspunkt ud i medierne.

Endvidere – igen er det blot en svag fornemmelse – måske er det blot indbildning – var det som om, at man sad en lille smule mere ret i ryggen – var det som om man sugede maven en anelse ind – derind - hvor den befandt sig for mange år siden - derind, hvor man ønskede sig at mavebuen stadig befandt sig!!

TV-optagelserne fortsatte ude i svømmehallen – endda ude i selve bassinet – vistnok til de flestes store overraskelse – undertegnede var i alt fald både imponeret og benovet.

Hvorledes mon man tog sig ud i vandet? Jeg må indrømme, at jeg ligesom strammede mig en smule op – forsøgte at svømme en lille smule mere energisk – måske kunne man lægge en lille smule mere kraft i svømmetagene.

På et tidspunkt hørte jeg at en af svømmerne blev interviewet på bassin-kanten – og blev spurgt om, hvor langt han havde svømmet! Dette spørgsmål satte mig i en form for moralsk krise – skulle jeg – ganske løgnagtigt – lægge nogle ekstra længder til – hvis jeg blev spurgt. Skulle jeg sige, at det kunne jeg ikke huske – eller skulle jeg være ærlig – og berette om den ret ydmyge distance, jeg havde nået – og dermed måske miste agtelse, anseelse og respekt!!

 

 

 

 

 

Erik Kjærs tur til Gran Canaria februar 2019

 

Uge 9: Torsdag den 28. februar 2019

Emne: sort og hvidt

 

For at imødegå enhver fejlfortolkning af dagens debatemne: sort og hvidt, skal det her straks slås fast, at det overhovedet ikke har noget at gøre med mennesker, hvis hudfarve er enten sort eller hvidt. Der blev overhovedet ikke draget mennesker ind i diskussionen. hvordan det overhovedet kom til debat, står lidt hen i det uvisse, men det startede vist med, at et medlem, der er meget aktivt inden for bevaring af ugler (et emne, der tidligere har været til debat), i sin redegørelse om opsætning af uglekasser omtalte noget med sort og hvidt. Hvorvidt disse to farver er kendetegnende for ugler, ja, det kan man selvfølgelig få oplyst ved at søge på ugler, så vil man sikkert få en nøjagtig beskrivelse af en ugles fjersammensætning. Det er muligt, at det er de opsatte uglekasser, der gav anledning til diskussionen, idet det da ikke kan udelukkes, at disse kasser har farverne sort og hvidt. Det kan da godt tænkes, at ugler bliver draget af netop disse to farver.

Men fra ugler kom debatten ind på selve begrebet, at alt ikke altid er ”sort og hvidt” Det er faktisk en talemåde man ret ofte hører. Sort og hvidt er vel et modsætningspar blandt farverne, der for eksempel symboliserer mørke og lys, dag og nat, ondt og godt, fjende og ven, negativt og positivt. Det er heller ikke så sjældent, at man hører ”ikke alt i denne sag er sort og hvidt”. Sort og hvidt bruges jo også i andre sammensætninger. I skakspillet ser man jo også sorte og hvide brikker, hvilket bevirker en ligestillet modstilling mellem de to farver.

Når man i saunaen betragter medlemmerne, ja så er der også her tale om forskellige kropsfarver, og det vil nok være lidt forkert bare at henholde sig til de to farver sort og hvid, idet man her tydeligt ser forskellige farvenuancer. Dog tyder noget på, at flere medlemmer har benyttet sig af det privilegium, som pensionister har, nemlig, at de kan foretage rejser til varmere himmelstrøg, når de har lyst. Kroppene bærer præg af en noget, skal vi sige, let brunlig farve, hvilket garanteret ikke skyldes ophold i kunstig lys, men derimod den ægte solfarve.

Saunaklubmedlem Per Bacher har optaget denne video i forbindelse med opsættelse af uglekasser

https://www.youtube.com/watch?v=vBmXJK6w5sU

 

 

 

 

 

 

 

 

der kommer mange mærkelige tog forbi Hobro jernbanestation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uge 8: Torsdag den 21. februar 2019

Emne: kunst

skrevet af Niels Anton

 

En af de mange glæder ved saunaklubben er den store spændvidde, man møder blandt medlemmerne. Her tænkes ikke blot på spændvidden af de sportslige præstationer, der for nogles vedkommende er ganske store – men mindst lige så meget på den omfattende intellektuelle spændvide man møder blandt klubbens medlemmer – her er præstationerne måske endda endnu større.

Forfatteren vover derfor – uden at det har været drøftet i saunalokalet – af mange beundrere ofte kaldet ”universitetet” – at bringe begrebet ”kunst” på banen.

Undertegnede har været på ”kunstmesses art Herning”, hvor 40 gallerister udstillede især maleri-kunst i 3 dage for ikke mindre end 10.000 besøgende.

For mit vedkommende var det et førstegangsbesøg – og mine forventninger var ikke store – så på forhånd regnede jeg med, at det mest positive tidspunkt denne dag, ville være, når vi var hjemme igen.

Heldigvis blev jeg glædelig overrasket – Blandt kunstnerne var f.eks. Michael Kvium, der jo ofte maler sine personer så uformeligt grimme, at de fleste af Saunaklubbens medlemmer – til sammenligning - uden besvær kunne stille op til en mr. Universe konkurrence.

Samme Kvium havde i øvrigt en serie på 70 nummererede litografier á 19.000 kr. Hvis de bliver solgt alle sammen vil beløbet altså ligge i nærheden af 1,3 mio. kroner!! I Kviums dyreste maleri er vurderet til næsten 1,3 mio kr.

Måske kender nogle af saunaklubbens medlemmer navnet Kåre Norge, der jo er en meget anerkendt klassisk guitarist, der bl.a. har spillet et væld af kirkekoncerter– men samme Norge udstillede flere meget flotte ”fotografiske” naturbilleder.

En anden Kunstner var Lone Osmann, der udstillede bronzefigurer – som f.eks denne ”Drømmefigur.

Billedresultat for Drømmefigur og Lone osmannUnægtelig en behagelig kontrast til Michael Kviums figurer.

http://www.artbyjensen.dk/images/90x70_snaps.jpg

 

Et lokalt navn på udstillingen var Kjeld Jørgen Jensen, der stammer fra Øster Doense og er udlært håndværksmaler og vistnok arbejder både som maler og kunstner.

Herunder er et af Kjeld Jørgen Jensens billeder – med titlen ”En æggesnaps”.

 

 

 

 

Erik Kjærs billeder fra Marokko - Casablanca

 

 

Uge 6: Torsdag den 7. februar 2019

Emne: gråvejr

 

Selv om tiden fra januar og frem til april/maj kan, vejrmæssigt set, være noget af en trist og kedelig tid, så er der da mange, der ser frem til netop denne tid, da det jo godt kan være forbundet med sne, is og alt andet, hvad der hører til det, som vi forventer af en ”god” vinter. Hvorfor er det så den slags vejr, som vi ser frem til. Ja, det er det jo nu nok heller ikke for alles vedkommende, men saunaklubmedlemmerne er stort set alle fra en årgang, hvor man husker en vinter med snefygning, store driver og is på den lokale sø, hvor skøjteløberne kunne fremvise deres store kunnen på dette område.

Når man lytter til de beretninger, der fremkommer i saunaen, ja, så kan man ikke være i tvivl om, at sådan var vejret hver vinter. Stort set alle har oplevet, at januar og februar var måneder, hvor man så godt som hver dag skulle ud for at ”kaste” sne, så vejen til gården eller huset kunne være så nogenlunde farbar. Særlig en beretning var lidt over, hvad de fleste havde oplevet, og denne beretning gik ud på, at snevejret havde været så voldsomt, at sneen lå på højde med telefontrådene. For at gøre vejen farbar, var det nødvendigt, at snekasterne skulle arbejde i tre etager. Beretningen lød meget troværdig, og der var da heller ikke medlemmer, der tilsyneladende tvivlede om dens rigtighed.

Men det var ikke kun sneen, der havde været den store gene, for frostgraderne havde været så høje, at det havde været meget værre. Der havde været dage, hvor vandtilførslen havde været helt tilfrosset, og man havde bakset med salt og meget andet for at få det til at fungere. Der havde også været dage, hvor det havde været nødvendigt at optø sneen for på den måde at få vand til såvel dyr som mennesker.

Men tilbage til vejret, som vi har lige for tiden, ja, så må vi jo nok se i øjnene, at skøjteløb på søen, og kælkning på sneklædte bakker, det bliver der ikke noget af. Derfor kære saunaklubmedlemmer er der mulighed for at udnytte tiden til indendørs aktiviteter. Ikke rengøring og den slags kedelige ting, nej, find en god bog, skru lidt op for radiatoren, eller læg et ekstra stykke brænde i brændeovnen, og så nyd tilværelsen. Vær glad, hvis du er sund og rask.

God vinterferie. Mon ikke det er heldigt, at vejret arter sig sådan, at du ikke for børnebørn og andre skal vise din kunnen på såvel skøjtebane som kælkebakke – det kumme jo let få alvorlige følger.

 

 

 

 

 

Fra Erik Kjærs fotoserie - Marokko - Casablanca

 

Uge 5: Torsdag den 31. januar 2019

Emne: ferie

skrevet af Niels Anton

Mon ikke det er sådan, at det - her i januar og februar måned - er højsæson for ferierejser for pensionister.

Jeg har i alt fald bemærket, at når jeg sidder i et fly på mod et feriemål, er stort set alle de nakker man kan se i stolene foran én enten rød-eller gråhårede – eller skaldede!

Undertegnede er netop vendt hjem fra en ferierejse til Thailand. Flyvetiden til Bangkok er ca. 11 timer og da der er 6 tids-zoner fra Danmark til Thailand, kan man jo sagtens mærke, at der er skubbet lidt rundt på tiderne - men efter et par dages urolig søvn, er hverdagslivet så småt ved at falde på plads igen.

Foruden de lange afstande og de mange rejsetimer er der jo også temperaturforskelle og fugtighedsprocenter, der siger sparto: fra 0 grader til over 30 grader og en fugtighed, der modtager en som en knytnæve, når man går fra lufthavnens beskyttende air-kondition og ud i Bangkoks pulserende byliv mellem 11-12 millioner andre mennesker.

Efter et par uger vænner man sig selvfølgelig til klimaet – og ved hjemkomsten – 30 grader koldere vænner man sig forbavsende hurtigt til det danske klima – og nyder nærmest at gå rundt og småfryse!!

Der kan naturligvis holdes lange foredrag om en sådan tur, men selv om saunafolk er både tålmodige og langmodige, tror jeg alligevel, at det er at spænde buen lidt for højt, at invitere til foredrag med tilhørende ca. 595 billeder.

I øvrigt kender jeg kun et menneske – en tidligere kollega og veninde - der er så god en fortæller, at det er spændende at høre hende berette og fremmede feriemål og ferieoplevelser!

 

 I øvrigt er der mange måder at mærke, at man er hjemme igen efter en ferie. Ovenstående mærkelige billede er taget i Københavns Lufthavn, hvor vi søgte ind på en kaffebar – efter den lange flyvetur – her kan man vælge mellem 11 forskellige slags kaffe og the – det nærmeste man kan komme en kop dansk kaffe – er ”Americano” - pris 30 kr. Jo så er man hjemme igen!!

 

 

 

 

 

 

 

Igen Erik Kjærs foto fra Marokko - Casablanca

 

Uge 4: Torsdag den 24. januar 2019

Emne: håndboldfeber

 

Når man er kommet lidt op i årene, er det ikke ualmindeligt, at visse former for sygdomme holder sit indtog. Det kan være lige fra ganske små harmløse sygdomme til sygdomme af lidt mere alvorlig karakter. Nu har vi heldigvis et sundhedsvæsen, der gennemgående må siges at være af en standard, der er god til at behandle de skavanker, vi nu kommer ud for. Nu må vi vel også erkende, at det er et område, der er ret udsat for kritik, og denne kritik kan måske godt en gang imellem synes at være lidt malplaceret. I så stort og vigtigt et område, kan det selvfølgelig ikke helt undgås, at der ind imellem bliver begået fejl, og her er det så meget vigtigt, at man lærer af de fejl der nu engang bliver begået.

Hvis man ikke er helt hjemme i det sportslige område, ja, så kan man lige for tiden godt støde på et begreb, der, for de uvidende, godt kan opfattes som et sygdomsforløb, nemlig begrebet, håndboldfeber, og for disse personer, må der her lige anføres, at det ikke har noget med en alvorlig sygdom at gøre. Begrebet er fremkommet i forbindelse med, at der for tiden afholdes, vist nok, verdensmesterskaber i håndbold, og disse mesterskaber afholdes for størstedelen her i Danmark. Ikke nok med, at det afholdes her, men ifølge udtalelse fra eksperter i saunaklubben, så har det danske landshold klaret sig så godt, at de er kommet ret langt i turneringen, ja, vist tæt på at kunne komme i den afgørende finale.

Her var det så, at et entusiastisk saunaklubmedlem i en længere udredning af de danske spillere og deres præstationer, kom med udtalelsen, håndboldfeber. Hvis man nu skulle være udsat for denne lidelse, hvordan kan man så blive behandlet. Efter sigende findes der ikke direkte medicin, der kan afhjælpe sygdommen, men et saunaklubmedlem kunne give det gode råd, at man bare skulle tænde for sit TV, næsten uanset tidspunkt, så ville man straks komme i selskab med mange eksperter, der over meget lang tid kunne forklare om den kamp, der skulle foregå, og hvis ikke man blev kureret i forbindelse med denne forklaring, så skulle man bare vente til efter kampen var spillet, så ville et nyt panel, igen bestående af mange eksperter, give en fyldestgørende forklaring om kampens forløb.

Hvis man var i stand til holde ud til at høre disse forklaringer, ja, så skulle der være store muligheder for, at sygdommen var kureret,.

 

 

 

 

 

Erik Kjærs foto fra Marokko - Casablanca

 

Uge 3: Torsdag den 17. januar 2019

Emne: brexit

 

I denne tid kan man ikke undgå at blive gjort opmærksom på, at England foretager et såkaldt brexit i forbindelse med udtræden af EU. Vi har i fjernsynet set, hvordan man i det engelske parlament, der består af overhuset og underhuset, har ført store og heftige debatter, ja, til tider kan det godt virke, som om det hele er et stort kaos, men debatterne føres jo fordi der er stor uenighed om, hvordan England skal føre sin politik, når udtrædelse af fællesskabet er en realitet. Hvis man følge lidt med i de hjemlige debatter, hvor mange ”kloge” mennesker forsøger at gøre vi almindelige mennesker lidt klogere på, hvad der vil ske, når udtrædelsen er sket, ja, så bliver man faktisk ikke klogere, for tilsyneladende er der ikke nogen, der kan give et fyldestgørende svar på dette.

Vi kan så stille det spørgsmål, hvad rager det i grunden en flok pensionister i Danmark, der mødes hver torsdag for at få en god oplevelse i sauna og svømmebassin. Intet tyder da på, at et engelsk brexit vil få den helt store indflydelse på vores svømmedag, så kan vi da ikke bare tage det ganske roligt. Ganske vist tyder noget på, at det kan få indflydelse på dansk eksport af forskellige varer. Danske landmænd er begyndt at se sort på det, men det er jo ikke første gang, og tilsvarende må vel også siges om danske fiskere. Man må bare tage kampen op og finde nye steder, hvor danske varer kan eksporteres til, og så må englænderne sejler deres egen sø.

Den megen omtale af brexit har tilsyneladende også haft indflydelse på nogle saunaklubmedlemmer, idet der i dag ikke var den helt store tilslutning, og her må man så igen stille spørgsmålet, er man ved at trække sig ud af fællesskabet. Selv vores præsident var ikke mødt op i dag, og det forlyder, at det var på grund af, at han skulle være hundepasser. Her kan der godt stilles spørgsmål ved, om det er lovlig forfald. Vi går selvfølgelig ind for, at man skal være god ved dyr ,men, men.

Vi havde også en fødselar i dag, og traditionen tro mødes alle i saunaen, når vi har været en tur i svømmebassinet, for igen at hylde fødselaren, men også her tyder noget på, at man er ved at træde ud af fællesskabet, da der kun var mødt to personer til afsyngelse af fødselsdagssangen.

Nu må vi håbe, at vi får brexit lidt på afstand, og igen finder tilbage til de vante traditioner.

 

 

 

 

 

Erik Kjærs foto fra Marokko - Casablanca

 

Uge 2: Torsdag den 10. januar 2019

Emne: udfordringer

skrevet af Niels Anton

 

For nogle dage siden stødte jeg på begrebet – eller rettere begreberne - negativitet og positivitet.

Det fik mig til at tænke på en meget dygtig kollega som jeg samarbejdede gennem mange år på min skole – han startede rigtig mange samtaler og bemærkninger med ordene ”problemet er….”   Denne person var absolut hjælpsom og fagligt meget kompetent – men i grunden ikke ret populær, hverken blandt børn eller voksne – og mon ikke det skyldtes hans noget negative indledningsreplik, der selvfølgelig også karakteriserede personen og hele hans facon at angribe tingene på.

Omvendt kender de fleste af os jo heldigvis også mennesker, der har en positiv udstråling – mennesker, der selvfølgelig også har problemer og spekulative overvejelser om de ting, der skal tages fat på – men som har en ganske anden startreplik end min kollega fra skolen – disse menneskers starter meget ofte således: ”Det finder vi ud af”.

Heldigvis har vi fået et nyt udtryk - som måske efterhånden er blevet lidt forslidt: foran os ligger, der nye udfordringer og selv om vi kan både ironisere og harcellere over nye ord i sproget, må vi erkende at det er mere positivt at tænke i udfordringer end i problemer!

Læge Carsten Hansen har engang skrevet:

Der er både godt og dårligt i vores liv. Uden det ene, ville vi ikke være opmærksomme på det andet. Hvis ikke det regner engang imellem, ville vi ikke sætte pris på solskinnet. Men det er det gode i dit liv, du skal være opmærksom på. Det dårlige skal nok komme af sig selv.

 

 

 

 

 

 

 

lidt godt nytårsaften

 

 

Uge 1: Torsdag den 3. januar 2019

Emne: nytårshilsen

 

Kære medlemmer af saunaklubben

Nytår er altid en festlig tid. Det er oftest en tid, der fejres med familie og venner og en masse hygge. Det er også en tid fyldt med traditioner, hvoraf nytårs hilsen er en af dem.

Nytårsfejringen er til, for at hylde året der gik, og for at byde det nye år velkommen.

I ”Saunaklubben” ser vi tilbage på et godt år 2018 og glæder os til 2019.

Nytår skaber en frisk start på et nyt kapitel. Den friske start på 2019 starter den 3. januar.

Vel mødt i bassinet og i saunaen.

Godt nytår

Præsidenten